Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2002

Könshormoner och äggstockscancer

Fredagen den 13 september försvarar Magdalena Taube vid Umeå universitet en avhandling som tyder på att man skulle kunna hämma tumörtillväxten vid äggstockscancer genom att sänka nivån av könshormonet 17 b-estradiol i omgivningen.

Äggstockscancer är den gynekologiska tumörform som dödar flest kvinnor. Att utveckla alternativa behandlingar är därför angeläget. Avhandlingen utvärderar effekten av biologisk terapi med bispecifika antikroppar (BsAbs) samt studerar några könshormoners effekter på tumörcellernas överlevnad, tumörcellernas egna förmåga att utsöndra könshormoner samt frågan om det finns könshormonsreceptorer hos tumörceller som isolerats och odlats från patienter med äggstockstumörer.

Försöken med bispecifika antikroppar visade i korthet att en kombination med tre olika typer allmänt sett gav bättre celldödande effekt än när enbart en typ användes; i vissa fall var dock entypsbehandlingen bättre. För att nå den bästa behandlingseffekten bör man därför först utvärdera en grupp bispecifika antikroppar för att välja det bästa alternativet.

Tumörceller som odlats tillsammans med könshormonerna 17 b-estradiol och testosteron överlevde i mindre utsträckning vid lägre koncentration av hormoner. Det antyder att dessa hormoner har betydelse för tumörcellsöverlevnaden. Vidare framkom att tumörcellerna själva utsöndrade 17 b-estradiol, ett tecken på att tumörerna spelar en aktiv roll i den lokla regleringen av hormoner.

Inget samband noterades mellan den nämnda effekten av 17 b-estradiol och den vanliga östrogenreceptorn alpha (ERa). Däremot visade de tumörceller som hade en hög halt av progesteronreceptorn minskad överlevnad när de odlades tillsammans med progesteron. Det stämmer med tidigare studier, som visar att patienter med progesteronreceptorpositiva tumörer har en bättre prognos.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, och har titeln “Ovarian tumours, cell isolation, cell survival and sex steroids”. Svensk titel: “Äggstockstumörer, cellisolering, cellöverlevnad och könshormoner”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i hörsal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Seija Grénman, Åbo, Finland.

Kontaktinformation
Magdalena Taube finns vid enheten för obstetrik och gynekologi, tel. 090-785 68 27.
E-postadress: Magdalena.Taube@obgyn.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera