Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2002

Ny forskning om moderkakan förklarar vissa komplikationer vid graviditet och förlossning

Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i en avhandling visat varför foster med dålig tillväxt ofta uppvisar en störning av sin pH-balans, något som ökar risken för komplikationer under fosterlivet och förlossningen. En jämn nivå av natrium i moderkakan är av central betydelse för en mängd funktioner och ger den energi som ger fostret möjlighet till näringsupptag, jontransport och pH-reglering.

Resultaten från avhandlingen tyder på att tillståndet “intrauterin tillväxthämning” (IUGR), som drabbar 2-3 procent av alla barn under fosterlivet är kopplat till en förändrad funktion av vissa transportörer som sitter i moderkakans transporterande cellager.

IUGR är ett tillstånd som dels är allvarligt i sig och dels är associerat med kraftigt ökad risk för handikapp och översjuklighet under individens hela livstid, exempelvis genom sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och åderförkalkning. Definitionen av IUGR är en fostervikt som är 80 procent eller lägre av normal fostervikt och som uppträder tillsammans med vissa distinkta symptom på att fostret är sjukt. Förutom att förlösa kvinnan finns idag inga behandlingsmöjligheter vid denna graviditetskomplikation.

En störning av funktionen hos det enzym som reglerar natriumflödet kan få omfattande återverkningar på det växande fostret och dessutom bidra till att fostret inte går upp i vikt utan föds med låg vikt. Det pH-reglerande
enzymet NHE i moderkakan är en av fostrets viktigaste mekanismer då det gäller att reglera pH-balansen, det vill säga hålla graden av surhet i vävnaderna konstant. Aktivitetssänkningen av NHE kan utgöra en förklaring till varför tillväxthämmade foster ofta uppvisar en störning av sin pH-balans, vilket kan ge en ökad risk för komplikationer under fosterlivet och förlossningen.

Forskningens resultat kan utgöra basen för en ny förklaringsmodell för IUGR och associerade sjukliga tillstånd där fokus läggs på förändrad funktion hos jontransportörer sittande i moderkakan. Vidare kan detta i förlängningen leda till att en behandlingsstrategi kan utvecklas där aktiviteten hos membrantransportörerna stimuleras för att kompensera den sänkta aktiviteten.

Examinerad läkare Martin Johansson, tel 031-773 35 29, fax 031-773 35 12, e-post: martin.johansson@fysiologi.gu.se

Handledare: Docent Theresa L Powell. e-post: theresa.powell@fysiologi.gu.se. Tel 031-773 29 35
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi, Perinatal medicinskt centrum vid Göteborgs universitet. Avhandlingens titel: Transport of sodium and protons in the human placenta: Mechanisms in normal pregnancy and alterations in intrauterine growth restriction. Avhandlingen är försvarad

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera