Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2002

Förlossning och stress

Förlossningen är en mycket stark stressupplevelse. Men det är i regel fråga en positiv stress, som hjälper kvinnan att klara födandets vedermödor och gör barnet mer redo för ett liv utanför mammans mage.

Det menar Siw Alehagen från Linköpings universitet, som i sin doktorsavhandling studerat rädsla, smärta och stresshormoner hos födande kvinnor. Hon har bland annat gjort undersökningar under själva förlossningen, något som få forskare vågat sig på att göra tidigare även internationellt sett.

Siw Alehagens avhandlingsarbete började med konstruktionen av ett mätinstrument – en serie frågor – som mäter födande kvinnors upplevelse av rädsla. Hon använde sedan detta instrument samt tog prover på urin och saliv både i slutet av graviditeten, varje timme under förlossningen och vid tre tillfällen efter förlossningen.

De stresshormoner som mättes i proverna var adrenalin, noradrenalin och kortisol. Adrenalin och kortisol, som markerar mental stress, ökade med upp till 1000 procent hos vissa kvinnor under delar av förlossningen. Halterna av noradrenalin, som framför allt markerar fysisk stress, ökade inte alls lika mycket. Det tyder enligt Siw Alehagen på att förlossningsstressen inte i första hand är fysisk utan mental.

Siw Alehagen fann vidare att smärtan och kortisolnivåerna ökade under förlossningens gång hos kvinnor som inte fick ryggbedövning (epiduralblockad). Kvinnor som fick ryggbedövning upplevde först mindre rädsla och smärta, och fick lägre hormonnivåer. I förlossningens sista skede ökade dock smärtan och rädslan även hos dessa kvinnor.

De kvinnor som var mest rädda innan de fick smärtlindring var de som hade den mest negativa bilden av förlossningen i efterhand. De riktigt rädda kvinnorna såg i förväg förlossningen som ett hot, upplevde den negativt medan den pågick (oavsett smärtlindring), och såg den i en återblick som något obehagligt eller skrämmande. Detta stödjer mödravårdens inriktning på att finna de kvinnor som är rädda inför förlossningen och erbjuda dem stöd och behandling, menar Siw Alehagen. Vården under själva förlossningen bör vara flexibel och individuell, och syfta till att stärka kvinnans självtillit och därmed minska hennes rädsla.

Avhandlingen heter Fear pain stress hormones during labor. Disputationen äger rum den 17 maj. Siw Alehagen träffas på tel 013-22 45 15, e-post siw.alehagen@ihm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera