Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2002

Tillväxt av asbest-inducerad cancer regleras av syndekaner

Studierna visar att så kallade syndekaner är betydelsefulla för differentiering och tillväxt av malignt mesoteliom, den cancerform som uppstår efter exposition för asbest. Den nya kunskapen kan öppna möjligheter för tumörbehandling specifikt riktad mot dessa substanser.

Malignt mesoteliom är den tumör som uppstår efter exposition för asbest. Tumören svarar dåligt på den terapi som finns tillgänglig idag. Prognosen är relaterad till tumörens växtsätt och utmognad såsom det framträder i mikroskop. Epitelialt utmognade tumörer är mindre aggressiva medan tumörer med fibroblastiska komponenter innebär en snabbare tumörutveckling.
I Katalin Dobras avhandling presenteras olika komponenter av betydelse för tumörens utmognad.
Proteoglykaner utgör betydelsefulla komponenter i cellernas omgivning. En i detta sammanhang viktig grupp proteoglykaner är de fyra så kallade syndekanerna. Dessa finns i första hand på cellens yta, där de bland annat binder tillväxtfaktorer. Med olika experimentella angreppsvinklar visas i avhandlingen att syndekanerna samverkar för att bibehålla den epiteliala morfologin. Utmognaden till den mindre aggressiva cellformen är beroende av syndekanerna och kan hindras genom att blockera bildningen av dessa proteoglykaner.
Syndekanerna visade sig även uppträda inuti mesoteliomcellerna. Det är möjligt att syndekaner på detta sätt bidrar till att överföra tillväxtfaktorer till cellkärnan och att de kan vara av betydelse för cellens förmåga att dela sig.
Studierna visar att syndekanerna är betydelsefulla för differentiering och tillväxt av malignt mesoteliom, vilket kan öppna nya möjligheter för tumörbehandling specifikt riktad mot dessa substanser.


Avhandlingens titel:
Malignant mesothelioma, an experimental study with emphasis on the importance of proteoglycans in mesothelial cell growth and differentiation

Författare:
Katalin Dobra, Institutionen för mikrobiologi, patologi och immunologi, Karolinska Institutet, tel. 08-585 85485, mail: katalin.dobra@impi.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera