Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2002

Stress, hormoner och FN-soldater

Det går att mäta stresshormonet kortisol inte bara i blod utan också i saliv. Linköpingsläkaren Elisabeth Aardal-Eriksson har vidareutvecklat ett salivtest så att det är säkert och enkelt att använda inte bara i sjukhusmiljö och i fält. Hon har också funnit att kortisolhalten i saliv är relaterad till förekomsten av s k posttraumatiska stressymtom.

I första delen av sin avhandling har Elisabeth Aardal-Eriksson utvecklat mätmetoden, prövat den i samband med en standardiserad belastning av stressystemet, samt i en mindre studie kombinerat den med psykologiska självskattningar (där den testade personen själv ger uppgifter om hur han eller hon känner sig). I självskattningen ingick också frågor om eventuella posttraumatiska symtom som mardrömmar och plågsamma minnesbilder.

Andra delen av avhandlingen består av två studier av svenska FN-soldater som tjänstgjort i Bosnien. I en av dessa studier mättes kortisol och subjektiva stressnivåer både före och vid olika tidpunkter efter Bosnientjänstgöringen. I en annan studie studerades kortisolhalter och stressreaktioner hos en grupp FN-soldater som berörts av en minolycka i Libanon.

Före-efterstudien visade att det fanns ett visst samband mellan en FN-soldaternas hormonnivåer före Bosnientjänstgöringen och hur dåligt de mådde efteråt.

– De som hade hög grad av posttraumatiska symtom hade ofta lägre kortisolvärden vid de inledande mätningarna. Man kan tolka det som att de haft en sämre förmåga att ladda sitt stressystem inför en svår situation, säger Elisabeth Aardal-Eriksson.

Enbart kortisolmätningar räcker inte idag för att bedöma en persons stresstålighet, menar hon. Faktorer som familjeförhållanden, arbetssituation, genetiska faktorer och tidigare livserfarenheter påverkar också vilka som klarar extremt svåra förhållanden och vilka som inte gör det. Men mätningar av kortisol i saliven kan bli ett av flera sätt att kliniskt bedöma patienter med posttraumatisk stress.

Salivmätningar skulle också kunna ersätta blodprov när man vill mäta hormonnivåerna i samband med olika hormonella sjukdomar. Inte minst för barn, svårt sjuka och människor som är rädda för blodprov skulle detta vara av stort värde.

Elisabeth Aardal-Eriksson disputerar den 15 februari. Avhandlingen heter Salivary cortisol and posttraumatic stress reactions. Methodological and applied studies before and after trauma. Elisabeth Aardal-Eriksson träffas på tel 013-22 30 54, e-post elisabeth.aardal-eriksson@lio.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera