Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2001

Virusinfektioner kan öka risken för muncancer

Cancer i munnen har relativt dålig prognos och behandlingen kan vara mycket handikappande såväl utseendemässigt som psykiskt. Det är av stor vikt att försöka spåra faktorer som ökar risken att drabbas av muncancer. Alkohol,rökning och virusinfektioner är sannolika riskfaktorer för cancerutveckling i munnen.

Cancer i munnen drabbar 600 svenskar varje år och cirka 250 patienter dör av det. Rökning, alkohol och virusinfektioner orsakar olika former av cancer. Resultatet av en studie vid Sahlgrenska akademin tyder på att två vardagliga
virustyper kan vara delaktiga i utvecklandet av muncancer. Dessa två virustyper, humant papillomvirus och Epstein-Barr virus, orsakar bland annat vårtor och körtelfeber. Man har spårat DNA från dessa virustyper i cirka 50 procent av undersökta muncancrar, vilket är betydligt mer än vad som
förekommer i munnen hos friska patienter. Man upptäckte också att sjukdomar som i sig ökar risken att få muncancer innehöll DNA från dessa två virustyper. Dessa resultat betyder att man i framtiden kan behöva DNAtesta
munsjukdomar för att kontrollera om det finns virusinfektioner. Detta för att bedöma vilka patienter som löper stor risk att drabbas av muncancer.

Störst risk att drabbas av muncancer har dock patienter som röker och dricker alkohol. Att minska användningen av cigaretter och alkohol är viktigt för att minska muncancerrisken. Resultaten tyder på att användningen
av snus, alkohol och cigaretter inte ökar risken att infekteras av humant papillomvirus eller Epstein-Barr virus, utan att de är av varandra oberoende riskfaktorer.

En enklare metod att utvinna DNA från vävnadsprov som lagrats på sjukhus i upp till 40 år har också utvecklats. Detta kan underlätta DNA-analyser i forskningssyfte. Man kan då få tillförlitligare forskningsresultat eftersom
flera patienter kan studeras på kortare tid.

Leg. Tandläkare Lars Sand (född-65 i Osby), tel 018-611 64 50, mobil 070-3281959, fax 018-55 91 29, e-post: lars.sand@telia.com

Handledare: Professor Jan Hirsch, Käkkirurgiska kliniken, Uppsala, universitetssjukhus, tel 018- 611 64 50
Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, odontologiska fakulteten, avd för oral och maxillofacial kirurgi,.
Avhandlingens titel: Human Papilloma Virus and Epstein-Barr Virus in Oral, Tumours and Epithelial Lesions.
Avhandlingen försvarades fredagen den 16 november.


Carina Elmäng, informatör, Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92, mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera