Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 september 2001

Ökad förståelse för hur cancer kan uppstå

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin

Virusgenen LMP1 hör till gruppen onkogener (cancergener) och detta protein har visat sig ge upphov till cancerlika förändringar i infekterade celler. Att kartlägga regleringen av LMP1-genen har central betydelse för vår
förståelse av hur herpesviruset EBV kan orsaka cancer.

Denna avhandling visar att flera signalsystem i en infekterad cell deltar i LMP1-genens reglering (dvs bestämmer hur mycket protein som bildas) och att
uppluckring av det proteinnätverk som normalt omger DNA är nödvändig för att LMP1-proteinet ska uttryckas. EBNA2, ett virusprotein som finns i cellkärnan, styr dessa skeenden och är i de flesta fall nödvändig för reglering av LMP1-genen i den infekterade cellen.

Epstein-Barr virus (EBV), namngivet efter sina upptäckare, är ett herpesvirus som infekterar nästa alla människor (mer än 95 procent). Globalt är EBV-orsakad cancer ett stort hälsoproblem. EBV infekterar immunförsvarets
B-celler och en infekterad individ blir permanent bärare av EBV. Under infektionen ombildas infekterade B-celler till cancerliknande celler som delar sig ohämmat. I de allra flesta fall klarar immunförsvaret av att eliminera dessa celler. I samband med immunhämning kan dock en EBV-infektion
ge upphov till olika cancerformer i immunsystemet, lymfom. Detta förekommer bland annat vid organtransplantation, då man måste försvaga immunförsvaret för att undvika avstötning, eller i samband med nedsatt immunförsvar på
grund av en HIV-infektion och AIDS. EBV orsakar också körtelfeber och har även visats vara en bidragande orsak vid uppkomst av cancer i svalget.

Resultaten i avhandlingen visar att EBNA2-proteinet deltar i regleringen av LMP1-genen och binder till flera olika cellproteiner och påverkar deras funktion. Resultaten har i första hand ökat vår förståelse för hur virusproteiner kan utnyttja befintliga cellsystem för sin egna syften men
ger oss också inblick i hur dessa system normalt fungerar och regleras i en cell. I förlängningen kan resultaten eventuellt användas för riktad cancerterapi mot någon av de funktioner som viruset utnyttjar för att tvinga den infekterade cellen till obegränsad tillväxt och delning.

Legitimerad läkare Lars Palmqvist, tel vxl 031-342 00 00 (personsök) tel arbetet: 031-342 30 54, fax: 031-82 84 58, hem: 031-16 45 31 e-post: lars.palmqvist@clinchem.gu.se

Handledare: Professor Lars Rymo, tel 031-342 40 80, fax 031-82 84 58 Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk kemi och
transfusionsmedicin. Avhandlingens titel: Transcriptional regulation of the latent membrane protein 1 gene by Epstein-Barr virus nuclear antigen 2. Avhandlingen försvaras fredagen den 7 september i sal F3 Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera