Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2001

Mänsklig gen som ska förhindra tumörer kan istället bidra till cancer.

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetEn förändring i arvsanlagen hos den tumörhämmande genen p53 verkar ha betydelse för tumörutvecklingen vid tjocktarms- och ändtarmscancer. Däremot verkar inte spridningen av cancern till andra ställen i kroppen, så kallademetastaser, påverkas av genen.

Avhandlingen från Göteborgs universitet visar dock att man inte genom att enbart bestämma statusen på den tumörhämmande genen p53 kan förutspå prognosen för patienter med kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer).
Man måste titta på var mutationerna är belägna och vilken funktion de har eller vad de slår ut. Det är inte heller tillräckligt att titta bara på mutationsförekomst, utan man bör kombinera med andra analyser för att fastställa om genen är helt eller bara delvis förändrad, om proteinet
uttrycks mer än normalt mm.

Varje år diagnostiseras mer än 5 000 patienter med kolorektal cancer i Sverige. Sjukdomen är därmed en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige, och i den västerländska populationen. Mindre än hälften av dem som opereras för kolorektal cancer överlever fem år. Kolorektala metastaser sprids huvudsakligen till levern, vilket minskar överlevnadschanserna drastiskt.

Förändringar i den tumörhämmande genen p53 är den vanligast förekommande mutationen i människans cancersjukdomar och mutation i p53 har antagits bidraga till en sämre prognos bland annat då det gäller kolorektal cancer.
Alla studier har dock inte bekräftat detta. Ett fåtal arbeten har till och med relaterat p53-mutation till bättre prognos och överlevnad.

Syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka p53:s roll för tumörutveckling och prognos vid kolorektal cancer. Detta gjordes genom att undersöka p53-genens DNA uppsättning samt hur p53-protein såg ut i
tumörvävnad jämfört med frisk vävnad.

Fil mag Ann Forslund tel 031-342 2501, mobil 0708-82 15 19, e-post ann.forslund@surgery.gu.se,
Handledare: Kent Lundholm, tel 031-342 22 39

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för kirurgi.
Avhandlingens titel: The role of p53 in tumor progression and prognosis in colorectal cancer patients
Avhandlingen försvaras fredagen den 7 september 2001, kl 09.00, i Aulan, SU/Sahlgrenska i Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera