Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2001

Att upptäcka cancer vid övergångenmellan matstrupen och magsäcken

Fredagen den 8 juni försvarar Bengt Wallner, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling om diagnos av cancer i övergångsområdet mellan matstrupen och magsäcken. Han visar en metod som kan identifiera riskpatienter för denna ökande cancerform.

Cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck ökar i västvärlden medan cancer i övriga delar av magsäcken minskar, vilket har lett till ett ökat forskningsintresse för den s.k. gastroesofageala övergången. Det har dock saknats en etablerad klassificering av gränsen mellan matstrupens skivepitel och magsäckens körtelepitel, Z-linjen, och ingen tydlig definition av en normal Z-linje har existerat. I avhandlingen föreslås en ny 4-gradig klassificering av Z-linjens utseende, ZAP-skalan. Denna skala introducerar en ny, strikt definition av en normal Z-linje och en ny grad av diskreta förändringar, vilka tidigare har bedömts som normala. För att undersöka användbarheten av ZAP-skalan studerades samstämmigheten mellan olika undersökare och den visade sig vara hög.

Ett samband mellan cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck och intestinal metaplasi, en särskild slags körtelslemhinna som påminner om den man normalt endast ser i tarmarna, har föreslagits. Risken för cellförändringar (som är förstadier till cancer) har visats vara större vid intestinal metaplasi i matstrupen än vid intestinal metaplasi i magsäcken, trots att dessa slemhinnor ser identiskt lika ut i mikroskop. Resultatet från avhandlingen talar för att antikroppar riktade mot två cytokeratiner (i cellens “skelett”) kan skilja mellan intestinal metaplasi i matstrupen och intestinal metaplasi i magsäcken, eftersom ett särkilt färgningsmönster förekommer i det förstnämnda fallet. Detta färgningsmönster sågs också i ökande utsträckning med ökande ZAP-grad, något som talar för att ZAP-skalan skulle kunna användas för att identifiera patienter med ökad risk för cancerutveckling.

Bengt Wallner är uppvuxen i Långshyttan och för närvarande verksam vid kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Han kan nås på tfn 018-611 00 00,
e-post: Bengt.Wallner@kirurgi.uu.se

Avhandlingen har titeln “Endoscopic and morphologic characterization of the gastroesophageal junction – With special emphasis on Barrett’s esophagus”. Svensk titel: “Endoskopisk och morfologisk karaktärisering av gastroesofageala övergången – med särskild tonvikt på Barretts esofagus”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i sal D, 9 tr, byggnad 1D (Tandläkarhögskolan).
Fakultetsopponent är docent Lars Lundell, Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera