Tema

Forskningsnyheter från Högskolan Väst.

Inspirationsföreläsning gör nyblivna föräldrar tryggare

Känsla av mer kontroll under förlossningen, ökad kvalitet i parrelationen och förmåga att känna hanterbarhet i livet. Det är några av de positiva effekter som barnmorskors inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar har. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Nu har forskningsstudien även publicerats internationellt.

Hälsa & medicin

”Omöjlig” svetsning faktiskt möjlig

Det går att robotsvetsa komplexa komponenter i aluminium med hjälp av friktionsomrörningssvetsning (FSW). Hemligheten är effektiv temperaturstyrning under hela svetsprocessen.
– Då blir kvaliteten på fogarna blir bättre, och man sparar både tid och material, säger Ana Magalhães.

Natur & teknik

Så skapas ett säkert barnafödande

Trygg vård för nyblivna mödrarna innebär att vara informerad, involverad och guidad genom förlossningen, säger Maria Rönnerhag, forskare vid Högskolan i Väst som intervjuat vårdpersonal och nyblivna mammor om säker vård och barnafödande.

Hälsa & medicin

Smart ytbeläggning kan möta klimatutmaningar

Billigare bränsleceller. Bromsskivor med längre livslängd. Miljövänligare bilar och jetflygplan. Ytskikt som skapas genom så kallad termisk sprutning kan göra stor skillnad för att öka hållbarheten och minska klimatpåverkan. Forskare vid Högskolan Väst använder suspensioner för att göra termisk sprutning ännu effektivare.

Miljö & klimatNatur & teknik

Yoga positivt för intagna

man på golvet stretchar

Manliga intagna i fängelse som yogar får ökad förmågan att ta ansvar, acceptera sig själva och kontrollera impulsiva beteenden. Yogans positiva effekter på intagna har visats tidigare och stärks ytterligare av nya forskningsresultat. Förändring i psykologisk personlighetsmognad kan mätas efter 10 veckors yoga. 

Hälsa & medicin

Så hanterar man svårbehandlat verktygsstål

Industriella verktyg ska hålla för tillverkning i tuffa förhållanden under lång tid. Hur man hanterar verktygsstålet är avgörande för hur bra verktyget blir. 
– Med rätt typ av värmebehandling förbättras stålets egenskaper avsevärt, säger Arbab Rehan som doktorerat på hur man optimerar kallarbetsstålet Caldie.

Natur & teknik

Metoderna som gör svetsrobotar effektivare

Effektivare lasersvetsning kan ge högre automatiseringsgrad för producerande industriföretag. Morgan Nilsen har tagit fram flera nyutvecklade metoder som ger högre och jämnare kvalitet vid lasersvetsning. Resultaten väcker stort intresse hos industriföretag i flera branscher.

Natur & teknik

Självkännedom viktigt vid samarbete på distans

För att kunna jobba bra tillsammans på distans krävs verktyg för koordinering. Men det krävs också självkännedom.
– Utan ”self-awareness” vet du inte om att det är du som är elefanten i porslinsaffären, säger Stefan Nilsson, forskare vid Högskolan i Väst som utvecklat tekniska stöd för att visualisera tillbaka en användares egna handlingar och dess påverkan på gruppen, till användaren själv.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Skolan och digitaliseringen

skola

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan.

Utbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet