Artikel från Högskolan Väst

Känsla av mer kontroll under förlossningen, ökad kvalitet i parrelationen och förmåga att känna hanterbarhet i livet. Det är några av de positiva effekter som barnmorskors inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar har. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Nu har forskningsstudien även publicerats internationellt.

Inspirationsföreläsningarna fungerar som ett komplement till det ”Föräldrastöd i grupp” som erbjuds förstagångsföräldrar. Under föreläsningen rollspelar barnmorskorna för att illustrera exempelvis hur det kan gå till när man är på väg in till förlossningen. Det mesta görs med en stor dos humor och glimten i ögat.

Inspirationsföreläsningen i studien utvecklades vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde (SkaS) under 2012 av två barnmorskor – Anne Melbe och Sofia Wallin. Sedan dess har de utbildat fler barnmorskor att hålla i föreläsningen, som nu hålls i flera delar av Sverige.

När Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan 2015 skulle börja erbjuda inspirationsföreläsningen, valde tre forskare att studera exakt vad föreläsningen bidrog med.

Upplevde större kontroll under förlossningen

I studien deltog 63 par. Hälften av dem lottades att ta del av föreläsningen. Rekryteringen av deltagare skedde via tre olika barnmorskemottagningar och nästan alla tillfrågade par tackade ja till att delta. Datainsamlingen skedde sedan på BB på NÄL en vecka efter förlossning, och uppföljande data samlades in via en webbenkät sex månader senare.

Det visade sig att de födande kvinnorna i den grupp som fick ta del av inspirationsföreläsningen uppfattade att de hade större kontroll under förlossningen.

– Det är en jätteviktig del i förlossningsupplevelsen. Upplever man kontroll VET vi att man känner mer trygghet i en situation som är väldigt utelämnande, säger Stina Thorstensson, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde och en av forskarna bakom studien.

Tre andra, tydliga, effekter var att paren i inspirationsgruppen uttryckte att de kände mer samhörighet och mer positivt uppfattad sexualitet efter att barnet fötts. De fick ökad kvalitet i sin parrelation och mammans partner upplevde mer hanterbarhet i livet.

Uppskattad föreläsning som ger resultat

Att föreläsningen har spridit sig till flera delar av Sverige ser forskarna som ett tecken på att den fungerar och är uppskattad. Väldigt många föräldrapar känner till den och det är ett stort samhälleligt intresse kring den.

– Därför är det så viktigt att man forskar om det här, säger Anette Ekström-Bergström, som är professor i omvårdnad vid Högskolan Väst och även hon med i forskargruppen.

Hon konstaterar också att man inom vården drar ned på resurser och föräldrastöd i grupp, fast forskning visar på vilka positiva effekter det har för både den blivande mamman och hennes partner, att det faktiskt påverkar hela familjens hälsa, vilket samhället har nytta av.

– Nu under den rådande pandemin får inte partners vara med på barnmorskemottagningen och känner sig därför troligen mindre delaktiga. Det kommer få negativa effekter framåt, det vet vi redan nu. Så föräldrastödet behöver byggas ut och idag genomförs det mer och mer digitalt i olika former.

Viktigt med individanpassat stöd

Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde och den tredje initiativtagaren till studien, understryker att det trots möjlighet till digitala föräldraföreläsningar är viktigt att vården hittar möjligheter till individanpassat stöd.

– Framför allt får vi inte tappa att kvinnan och partnern är två olika, unika individer, säger Caroline Bäckström.

Att föda och få barn är en jättekraftig livsomställning, för både kvinnan och hennes partner.

– Om man går ur den situationen med en positiv erfarenhet, stärkt. Då har man mycket bättre förutsättningar att bli en bra förälder och ge barnet trygghet som har långtgående effekter. För barnets hälsa också. Skapa trygga, välfungerande vuxna, livet igenom, säger Stina Thorstensson.

Vetenskaplig artikel:

Effects of the “Inspirational Lecture” in Combination With “Ordinary Antenatal Parental Classes” as Professional Support for Expectant Parents: A Pilot Study as a Randomized Controlled Trial.

Kontakt:

Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde,
caroline.backstrom@his.se

Stina Thorstensson, biträdande professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde,
stina.thorstensson@his.se

Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad, Högskolan Väst,
anette.ekstrom-bergstrom@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera