Sjuksköterska tillsammans med äldre kvinna på ett äldreboende.
Bild: Yadid Levy/norden.org
Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilka effekter får det när ett äldreboende ofrivilligt tvingas återgå till att drivas i offentlig regi, så kallad backsourcing? Det har forskare studerat.

Under lång tid har offentlig verksamhet lagts ut på entreprenad och sannolikt blir det vanligare att verksamheter i framtiden växlar huvudmannaskap. Kunskapen om hur det går till behöver därför fördjupas och utvecklas.

– Backsourcing av offentlig verksamhet, i motsats till tidigare forskning om backsourcing i den privata sektorn, visar sig vara mer komplex, mångfacetterad och motsägelsefull än tidigare studier har visat, säger Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst och forskningsledare för studien.

Entreprenadföretagen kan misslyckas

Forskarna menar att i offentliga upphandlingsprocesser tävlar privata entreprenadföretag om att vinna offentliga kontrakt genom anbud och att erbjuda tjänster som kanske inte är lätta att uppnå. Det kan därför vara så att de privata entreprenadföretagen ibland misslyckas med att fullgöra sina kontrakt och i förtid får lämna tillbaka verksamheten vilket tvingar den offentliga beställaren att ofrivilligt få ta tillbaka verksamheten och driva den i egen regi. Det är denna situation som studien har velat studera mer i detalj och ta fram mer detaljerad kunskap om.

Studerat “backsourcing” i realtid

Det som forskarna studerat är ett ofrivilligt återtagande av ett äldreboende i en större svensk kommun. Boendet bestod av cirka 150 bostäder med cirka 40 heltidsanställda och 15 på deltid. De boende hade efter biståndsbedömning erbjudits en servicelägenhet av kommunen av medicinska skäl.

– Det är ett relevant studieobjekt eftersom det är bemannat 24/7, är personalintensivt och livsviktigt för samhället. Det är också en viktig tjänst som kan antas ha stor påverkan på brukarnas liv, välbefinnande och hälsa. Vi fick dessutom exklusiv möjlighet att studera, intervjua, observera och dokumentera ofrivillig backsourcing i realtid här, säger Johan Berlin.

Samarbete istället för konflikter

Kartläggningen av processen har gjort det möjligt för forskarna att beskriva ofrivillig offentlig backsourcing och de justeringar, prioriteringar och uppoffringar som görs, mer detaljerat.

– Studien visar – paradoxalt nog – att förhållandet mellan kommun och vårdbolag under övergångsfasen karakteriseras av beroende, ömsesidigt informationsutbyte och samarbete istället för kontroll och konflikter, som klassisk marknadsteori stipulerar.

Viktigt med beredskap för återtagande

Enligt Berlin bidrar studien till utveckla teorin om backsourcing, särskilt om det beteende som utspelas mellan principal och agent i övergångsstadiet.

– Vi vet nu mer om vilket beteende vi kan förvänta oss. Det gör att vi lättare kan formulera förberedelser, överlämnande och uppföljning enligt mer korrekta antaganden. Resultaten indikerar behov hos offentlig verksamhet som tar outsourcingbeslut att också ha beredskapsplaner för att återföra verksamheten internt, säger Johan Berlin.

Avhandling:

Involuntary backsourcing in the public sector: From conflict to collaboration.

Kontakt:

Johan Berlin, professor i företagsekonomi, Högskolan Väst, johan.berlin@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera