16 maj 2016

Dubbelt så många mjukglassar när nya glassmaskiner utvecklas

När glassindustrin utvecklar nya glassmaskiner, använder de sig av simuleringar. Det betyder att de testar hela processen på en dator och först...

placeholder bild.
11 september 2015

Bättre skolresultat om barn uppmuntras att påverka sin framtid

En varm och kärleksfull uppväxtmiljö, kombinerad med att barn uppmuntras tro på sin egen förmåga att påverka saker som ska hända, har...

placeholder bild.
23 februari 2015

Lärare blir friskare när de själva lär

Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Studien visar att...

placeholder bild.
16 januari 2015

Sprickor i ytbeläggningen på flygmotorer nödvändiga

Sprickorna i ytbeläggningen ger längre livslängd och bättre värmeisolering. Man kan tro att sprickor i en flygmotors ytbeläggning vore...

placeholder bild.
22 december 2014

Användning av mobil teknologi skapar förutsättningar för lärande i Kenya

Utbildningslandskapet förändras och ny teknik suddar ut gränserna mellan traditionellt och icke-traditionellt lärande. Den här förändringen...

placeholder bild.
11 november 2014

Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare – trots mindre stöd från samhället

Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa och är därför viktiga aktörer i samhället...

placeholder bild.
3 oktober 2014

Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier....

placeholder bild.
3 juli 2014

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat.. Samtidigt...

placeholder bild.
1 juli 2014

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här...

placeholder bild.
23 maj 2014

Majoriteten av fattiga barn finns i invandrarfamiljer

Barn är överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Trenden har funnits sedan andra världskriget. Gruppen som är mest...

placeholder bild.
7 maj 2014

Lättare bilar med ny robotstyrd svetsmetod

Med en svetsteknik som kallas friktionsomrörningssvetsning, kan bilindustrin använda tunnare plåtar när de bygger bilar. Inga nitar eller...

placeholder bild.
12 mars 2014

Nanopartiklar i flygmotorers ytskikt tredubblar livslängden och minskar bränsleförbrukning

Forskare vid Högskolan Väst har börjat använda nanopartiklar i de värmeisolerande ytskikt som skyddar flygmotorer från hetta. I forskarnas...

placeholder bild.
4 november 2013

Ny metod för att upptäcka svetsdefekter på flygmotorer utvecklas

Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst och GKN Aerospace i Sverige och Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek i Spanien har beviljats...

placeholder bild.
24 september 2013

Bättre kunskap om farliga svetsdefekter

En mycket stor del av alla konstruktioner runt omkring oss byggs samman genom svetsning. Det har varit känt länge att svetsar kan innehålla...

placeholder bild.
22 maj 2013

Forskare skapar elastisk keramik

Keramik gör nytta i gasturbiners och flygmotorers brännkammare som värmeisolerande ytskikt på metallen. Men keramikskikten utsätts för stora...

placeholder bild.
27 mars 2013

Nödraket från forskare om klimathotet

Naturvetarna har klargjort att temperaturhöjningen som är på väg kommer att dränka våra hus och vägar och ge oss värmeböljor då många av...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera