Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2014

Användning av mobil teknologi skapar förutsättningar för lärande i Kenya

Utbildningslandskapet förändras och ny teknik suddar ut gränserna mellan traditionellt och icke-traditionellt lärande. Den här förändringen har stor betydelse i utvecklingsländer där det finns ett behov hos många människor att utbilda sig själva och förbättra sin livskvalitet.

William Jobe har studerat hur webben, smartphones och storskaliga öppna nätkurser (eng: MOOCs) används för lärande i Kenya. Kenyaner är i stor utsträckning vana vid mobil teknologi trots att många i befolkningen är fattiga och har en låg utbildningsnivå. De här förutsättningarna är passande för studier där man undersöker användningen av och möjligheterna med moderna mobil- och utbildningsteknologier.

– Det breda syftet med min avhandling är att undersöka hur mobila enheter kan fungera som katalysatorer för att öka både det informella lärandet*) och det icke-formella lärandet*), säger William Jobe som är anställd vid Högskolan Väst och disputerar vid Stockholms universitet.

Avhandlingen undersöker speciellt hur mobila webbappar, storskaliga öppna nätkurser och lärincitament via en smartphone, påverkar lärandet.

Frågan William vill ha svar på är: hur kan initiativ till lärande, där man använder mobil inlärning i olika former, kombinera icke-formellt och informellt lärande för att utveckla och bidra till en gör-det-själv-inställning till lärande? Metoden han använder är främst aktionsforskning.

Vilket är det viktigaste resultatet i din avhandling?
– Att smartphones, i kombination med icke-formella lärinitiativ som storskaliga öppna nätkurser, kan erbjuda verktyg och möjlighet till en förbättrad livssituation för kenyaner, förklarar William.

Det har också visat sig att olika incitament i form av digitala utmärkelser fungerar som ett hjälpmedel i lärandet. Genom dem kan man validera icke-formella kunskaper och på så sätt bidra till en gör-det-själv-lärandeattityd, där man fritt kan komplettera eller ersätta traditionellt lärande.

Docent Henrik Hansson har varit huvudhandledare. Han är imponerad av arbetet som William har utfört i ett av de fattigaste områdena i världen, slummen i Kiberia i utkanten av Nairobi.

– William har designat och förverkligat flera innovativa projekt med smartphones som kan användas av fattiga för att få en utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet. Detta ger dem en möjlighet att tjäna sitt levebröd och det är imponerande.

– Han har också bidragit till förbättrade resultat för maratonlöpare genom ett skräddarsytt it-supportverktyg. Och han har visat att mycket kan åstadkommas om fattiga människor har it-verktyg och information. Detta har varit svårt och utmanande men väldigt givande.

– Det kommer att bli intressant att följa avdelningens ”Indiana Jones” i framtiden. William har funnit sin egen väg snabbt och löser problem kvickt och konstruktivt. Han ger aldrig upp – oavsett om det är ett hinder inom den svenska byråkratin eller att springa ett maraton på savannen med forskningsobjekten – med lejon runtomkring och utan vatten. Lycka till med livet efter disputationen! Sammanfattar Henrik.

Och framtiden?
– Min forskning visar att smartphones kombinerade med icke-formella läraktiviteter kan förbättra livet för fattiga i utvecklingsländer. Två av projekten i min avhandling fortsätter och jag ser fram emot att utveckla dem, sammanfattar William.

Översättning och bearbetning: Karin Nobis
Ursprunglig text på engelska: Jannecke Schulman, Stockholms universitet

*) Icke-formellt lärande sker i organiserade former utanför det formella utbildningssystemet. Det kan handla om exempelvis kompetensutveckling i arbetet eller deltagande i kurser.

Informellt lärande sker när individen tar initiativ med syftet att förbättra sina kunskaper eller färdigheter på ett område. Detta lärande sker ofta på egen hand.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera