Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2015

Lärare blir friskare när de själva lär

Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer.

Flera studier har visat på en koppling mellan lärande och hälsa. Denna koppling bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet som visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare vid 20 skolor i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll vetenskapligt prövade frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer. Det betyder att för att behålla sin hälsa, behöver lärare inte bara undervisa – de måste också lära och utveckla sig själva.

Ett optimalt tillstånd av lärande karaktäriseras av en känsla av “flow” eller flyt. Detta tillstånd har beskrivits av forskare som ett tillstånd där man fullständigt hänger sig åt en aktivitet på ett sätt som är maximalt effektivt, samtidigt som uppgiften upplevs som mycket stimulerande. I studien prövade forskarna även förhållandet mellan en känsla av flow och den upplevda hälsan hos lärarna och återigen kunde de se ett starkt samband mellan att ofta ”ha flyt” i sitt arbete och att uppleva god hälsa.

Enligt Yvonne Lagrosen som är docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst innebär en känsla av flow också att arbetsbelastningen upplevs som lägre:

– Om man får göra något intressant så ger det positiv stimulans och då upplevs arbetsbelastningen inte som så hög. Samtidigt får utmaningen inte vara för stor, det måste finnas en balans mellan krav och egen kontroll av arbetssituationen.

– Vad den här forskningen visar är att för att behålla vår hälsa, behöver vi ständigt lära och utvecklas, både i vårt yrke och som människor. Om vi trivs på vårt arbete i så hög grad att vi blir totalt uppslukade av det, på samma sätt som i ett tillstånd av flow, då har vi de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt inflytande från vårt arbete. Så hitta ett jobb som du verkligen gillar och se till att du lär dig och utvecklas i det!

FAKTA
Studien har gjorts av Yvonne Lagrosen och hennes man Stefan Lagrosen, tidigare Högskolan Väst, nu professor i företagsekonomi på Linnéuniversitetet. Ursprunglig text: Stefan Lagrosen. Översättning: Karin Nobis

Kontaktinformation
Karin Nobis, forskningskommunikatör Högskolan Väst, karin.nobis@hv.se, 0520-22 30 74 0721-60 01 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera