Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2013

Ny metod för att upptäcka svetsdefekter på flygmotorer utvecklas

Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst och GKN Aerospace i Sverige och Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek i Spanien har beviljats forskningsmedel inom Air Transport Net * samarbetet. Högskolan Väst och GKN Aerospace kommer gemensamt utveckla ett system som automatiskt upptäcker brister i svåråtkomliga svetsar på flygmotorkomponenter. Samtidigt kommer Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek att utveckla en produkt som kan utföra detta. Det gemensamma målet är en mer effektiv kontrollmetod och ett tillförlitligt instrument.

För att uppnå de framtida målen för att minska flygets miljöpåverkan behöver effektiva och tillförlitliga flygmotorer utvecklas. Ett sätt att göra detta är att använda lätta och tillförlitliga flygmotorer. Med lättare strukturer kan dock säkerhetsmarginalen sänkas. Därför behöver man regelbundet genomföra kontroller. Inspektion av svetsar med begränsad åtkomst sätter specifika krav på vilken metod som ska användas. De metoder som är bäst lämpade för detta kallas oförstörande provning, OFP. Men metoderna för oförstörande provning som används idag har alla sina begränsningar, särskilt för inspektioner med begränsad åtkomst.

– Vi kommer att använda termografi. Metoden bygger på att strukturen upphettas vid inspektion av ytan med värmekameror och sedan kan du se hur värmen sprider sig. Med termografi finns en potential för att upptäcka sprickor som vanligtvis är svår att identifiera i områden som annars är osynliga för ögat, säger Anna Runnemalm, projektkoordinator och universitetslektor i experimentell mekanik vid Högskolan Väst.

Högskolan Väst är koordinator för projektet, men de kommer att arbeta nära sina tre internationella partners.
– Det är spännande att projektet är i två länder samtidigt, säger Anna Runnemalm.

En demonstration av resultaten kommer att skapas vid Produktionstekniskt Centrum på Innovatum i Trollhättan – en modern laborationsmiljö skapad av, bland andra, GKN Aerospace och Högskolan Väst.
– Här finns de rätta förutsättningarna för att driva projektet framåt och vi kommer, under projektet, utveckla en automatiserad inspektionscell. Målet är att skapa en ny metod för att inspektera svetsar i trånga utrymmen, säger Anna Runnemalm.

*AirTN syftar till att samordna forskningen inom flygindustrin i Europa för att minska överlappande forskning och att gemensamt finansiera forskning som enskilda länder inte ensamma skulle kunna genomföra.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera