Tema

Mikrolån blir alltmer kommersiella

I slutet av 1990-talet introducerades mikrolån som ett effektivt sätt att bekämpa världens fattigdom. Sättet att utvärdera mikrolån har förändrats kraftigt sedan dess och uppmuntrar alltmer till företagslika modeller, visar Sofia Nilsson Altafi i en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur

Kampen om våra tankar

I sin tredje bok berättar Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, hur olika typer av kommunikation påverkar vårt beslutsfattande. Boken bygger på Erik Modigs forskning om reklamkreativitet, konsumentpsykologi och studier kring hur hjärnan processar information.

Samhälle & kultur

Att följa eller följas – så väljer institutionerna rätt strategi vid investeringar i riskkapitalfonder

Intresset för investeringar i riskkapitalfonder har ökat dramatiskt under de senaste åren. Trots detta är kunskapen om riskkapital som tillgångsslag fortfarande högst begränsad. Anna Söderblom vid Handels­högskolan i Stockholm bidrar med sin nya avhandling till en förbättrad kunskap om hur institutioner kan optimera sina investeringsstrategier och därmed förbättra avkastningsmöjligheterna.

Samhälle & kultur

Varannan kvinna upplever att kvinnor har sämre möjligheter att avancera

En ny undersökning, som genomförts av Handelshögskolan i Stockholm, visar på stora olikheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av hur det står till med jämställdheten i Sveriges näringsliv. Kvinnor upplever stora brister i jämställdheten och har ofta upplevt flera hinder i sin egen karriär relaterade till sitt kön, medan männen ofta inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik alls.

Samhälle & kultur

Innovationshälsa – en förutsättning för företags konkurrenskraft

Kompetensen och förmågan till innovationer måste vara god och kontinuerligt utvecklas i hela samhället. Det avgör om företag som agerar på den internationella marknaden skall kunna förbättra sin konkurrenskraft och är en förutsättning för välfärden i samhället.Det beskrivs i en ny avhandling av Charlotte Glassér vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur

Sociala strukturer avgörande för valet att starta företag

Vilka är de människor som väljer att bli företagare istället för att ta en anställning? Karin Darin som i dagarna disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ” Social Positions in Self-Employment ” ger ett annat svar på den frågan än företagarna själva. Avhandlingen visar nämligen att valet att bli företagare ofta är socialt bestämt.

Samhälle & kultur

Ny forskning kring ryska ekonomin

Martin Kragh vid Handelshögskolan i Stockholm disputerar med sin avhandling som studerar den ryska ekonomin i ett historiskt perspektiv, med fokus på hur landets industri och arbetsmarknad formerades under sovjetregimen. Den presenterar ny data från ryska arkiv på sovjetekonomins effektivitet och funktionssätt, och demonstrerar under vilka förutsättningar regimen använde repression för att uppnå ekonomiska mål.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet