Tema

Därför skiljer sig svenskt ledarskap under Coronakrisen

Efterfrågan på ledarskap är alltid som störst i samband med kriser. Men vad kännetecknar ett starkt ledarskap? Det som utövas i Sverige under coronakrisen bygger på en stor tilltro till människors förmåga att ta eget ansvar. Två forskare från Handelshögskolan i Stockholm tittar närmare på varför ledarskapet i Sverige skiljer sig från resten av världen.

Samhälle & kultur

Mikrolån blir alltmer kommersiella

I slutet av 1990-talet introducerades mikrolån som ett effektivt sätt att bekämpa världens fattigdom. Sättet att utvärdera mikrolån har förändrats kraftigt sedan dess och uppmuntrar alltmer till företagslika modeller, visar Sofia Nilsson Altafi i en avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur

Kampen om våra tankar

I sin tredje bok berättar Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, hur olika typer av kommunikation påverkar vårt beslutsfattande. Boken bygger på Erik Modigs forskning om reklamkreativitet, konsumentpsykologi och studier kring hur hjärnan processar information.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet