placeholder bild.
8 december 2010

Varannan kvinna upplever att kvinnor har sämre möjligheter att avancera

En ny undersökning, som genomförts av Handelshögskolan i Stockholm, visar på stora olikheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av hur det...

placeholder bild.
1 november 2010

Innovationshälsa – en förutsättning för företags konkurrenskraft

Kompetensen och förmågan till innovationer måste vara god och kontinuerligt utvecklas i hela samhället. Det avgör om företag som agerar på den...

placeholder bild.
5 februari 2010

Sociala strukturer avgörande för valet att starta företag

Vilka är de människor som väljer att bli företagare istället för att ta en anställning? Karin Darin som i dagarna disputerat vid...

placeholder bild.
10 december 2009

Ny forskning kring ryska ekonomin

Martin Kragh vid Handelshögskolan i Stockholm disputerar med sin avhandling som studerar den ryska ekonomin i ett historiskt perspektiv, med fokus...

placeholder bild.
16 juni 2009

Finansieringsstrukturen har betydelse för kulturorganisationer

Vilka effekter har egentligen typen av finansiering för en konstnärlig verksamhet? Spelar det någon roll varifrån pengarna kommer, och i så fall...

placeholder bild.
9 juni 2009

Bankernas kreditförluster hämmar återhämtning från den finansiella krisen

Hur påverkar ett företags kassaflöde dess investeringar? Vilken effekt har bankernas kreditförluster på den ekonomiska tillväxten? Har...

placeholder bild.
8 maj 2009

Inkonsekvent kommunikation stärker väletablerade varumärken

Väletablerade varumärken som betonar enhetlighet i kommunikationen riskerar att uppfattas som enahanda och förutsägbara. Om avsändaren istället...

placeholder bild.
7 januari 2009

Ett intensivare mediebrus omkullkastar marknadsföringslogiken

Kan du berätta hur många reklambudskap du sett eller hört sedan du vaknade i morse? Antagligen inte. Idag möts vi av reklambudskap överallt: i...

placeholder bild.
18 november 2008

Varför skänker vi pengar till välgörande ändamål?

Snart är det jul – och högsäsong för landets insamlingsorganisationer. Vid katastrofer och i juletid ger vi mest pengar till välgörenhet. I...

placeholder bild.
10 oktober 2008

VD under press – om medialiseringen av näringslivets ledare

Vilka krav ställer den ökade mediebevakningen på företagsledare? Vilka konsekvenser får det för vd:s uppdrag? Hur påverkar mediernas...

placeholder bild.
23 september 2008

Så formades den svenska flygindustrin

Vad låg bakom efterkrigstidens svenska flygsatsningar och hur kom flygindustrin att bli en hörnsten i det svenska försvaret? Dessa frågor...

placeholder bild.
22 september 2008

Effektivare indrivning av fordringar inom EU kräver ökad kunskap

Allt mer effektiva möjligheter för indrivning av fordringar i andra EU-stater har under senare år skapats. Dock ger fordringsägare ibland upp...

placeholder bild.
5 september 2008

Limbo-spelare lär sig spela rationellt

De som ägnade sig åt nummerspelet Limbo lärde sig med tiden att spela mer rationellt. Detta konstaterar Robert Östling i sin nya avhandling som...

placeholder bild.
8 juli 2008

Lönar sig innovation?

Att forska fram innovativa läkemedel är ett högriskprojekt. Denna slutsats drar Ola Granström, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i...

placeholder bild.
12 juni 2008

Följsamhet ett krav för förvärvsledningar

Ofta misslyckas fusioner och förvärv att nå uppsatta mål. En förklaring är problem att integrera företagen. En doktorsavhandling från...

placeholder bild.
27 februari 2008

Identiteten hindrar konsulter att fusionera

Konsulter anlitas ofta i samband med fusioner för att hjälpa de sammangående företagen att integrera sina verksamheter. Men vad händer när...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera