Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2008

Effektivare indrivning av fordringar inom EU kräver ökad kunskap

Allt mer effektiva möjligheter för indrivning av fordringar i andra EU-stater har under senare år skapats. Dock ger fordringsägare ibland upp sina försök att driva in fordringar i andra stater på grund av otillräcklig kunskap inom området. Detta konstaterar Mikael Berglund i sin färska avhandling, “Cross Border Enforcement of Claims in the EU – History, Present Time, and Future”, från Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Vid en bedömning av förutsättningarna för en effektiv indrivning av en enskild fordringsägares fordringar, liksom av statens skattefordringar i andra EU-stater, krävs det en hel del kunskaper om bland annat EG-rätt, konventioner och nationell rätt. Det gäller dessutom när fordringsägarna har att ta ställning till de för- och nackdelar som en konkurs kan innebära jämfört med en indrivning i andra stater.

– Förändringstakten i utvecklingen av EG-rätten inom indrivningsområdet har särskilt under senare år varit betydande. Allt fler och effektivare möjligheter har skapats för att driva in fordringar, säger Mikael Berglund.

– Dessutom har många EU-stater, inklusive Sverige, konventioner relaterade till detta område med stater utanför EU. Fordringsägare och betalningsskyldiga, som bättre vill tillvarata sina intressen, men även ekonomer och jurister, har därför anledning att öka sina kunskaper om indrivning av fordringar inom EU.

– Även vid en eventuell successiv harmonisering av nationell rätt inom Europa, kommer betydande nationella olikheter att bestå inom överskådlig tid. Dessa olikheter blir särskilt tydliga för en fordringsägare, som till exempel med stöd av EG-rätten ansöker om indrivning av sina fordringar parallellt i flera EU-stater. Dessa kan resultera i en varierande grad av effektivitet, beroende på var de äger rum, säger Mikael Berglund.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Berglund, forskare vid HHS
Tel. 08- 764 86 73
Mobil: 070-817 58 31
E-post: mikael.h.berglund@comhem.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera