Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 september 2008

Limbo-spelare lär sig spela rationellt

De som ägnade sig åt nummerspelet Limbo lärde sig med tiden att spela mer rationellt. Detta konstaterar Robert Östling i sin nya avhandling som idag läggs fram vid Handelshögskolan i Stockholm. I ett av kapitlen studerar han människors beteende i spelet som Svenska Spel lanserade under 2007.

Reglerna i det nu nerlagda spelet Limbo var mycket enkla. Deltagarna gissade nummer mellan 1 och 99999 och den som prickade in det lägsta unika numret vann spelet. Men trots de okomplicerade reglerna, är det spelteoretiska receptet för vad en rationell spelare bör göra ganska invecklat.

Det är svårt att tänka sig att särskilt många av Svenska Spels kunder hade tid och förmåga att räkna ut den teoretiska lösningen när Limbo lanserades för första gången. Det visade sig att ganska många spelare inledningsvis inte spelade i enlighet med den teoretiska lösningen, men under de sju veckor spelet pågick lärde de sig att spela förvånansvärt nära den.

För att bättre förstå både hur människor inledningsvis spelade och hur de lärde sig att spela enligt det rationella receptet, använde och vidareutvecklade Robert Östling modeller för begränsad rationalitet och inlärning. Dessa modeller kan förklara en ganska stor del av spelarnas beteende.

– Den så kallade spelteorin har gjort enorma framsteg i att undersöka hur fiktiva rationella agenter, i detta fall speldeltagarna, bör interagera. Dock har den ännu inte nått lika långt i att förstå hur riktiga, begränsat rationella, människor faktiskt handlar. Att minska denna klyfta mellan teori och verklighet är ett huvudtema i min avhandling, säger Robert Östling.

Avhandlingen Bounded Rationality and Endogenous Preferences kan beställas från EFI (The Economic Research Institute) på EFI.publications@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Östling
Tel: 070-574 5792
E-post: Robert.Ostling@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera