Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2008

Varför skänker vi pengar till välgörande ändamål?

Snart är det jul – och högsäsong för landets insamlingsorganisationer. Vid katastrofer och i juletid ger vi mest pengar till välgörenhet. I Sverige skänks närmare fem miljarder kronor per år till ideella organisationer. Men varför skänker människor bort sina pengar till välgörenhet? Detta är grundfrågan i nationalekonomen Anna Bremans nya skrift, Forskning om filantropi.

Den svenska ideella sektorn växer och förändras. När det gäller ideella organisationer som aktivt samlar in medel från allmänheten, så kallade insamlingsorganisationer, har ett fåtal stora organisationer länge dominerat i Sverige.

Röda korset, Rädda Barnen, Cancerfonden, Diakonia och Läkare Utan Gränser tillhör de största organisationerna. De får nu allt mer konkurrens från nya, mindre aktörer och från större, internationella organisationer som försöker etablera sig på den svenska marknaden.

På 15 år har antalet insamlingsorganisationer i Sverige trefaldigats. Om Sverige skulle införa avdragsrätt på donationer skulle konkurrensen öka ytterligare. Ökad kunskap om vad som motiverar givande och vad som påverkar vad man väljer att ge till är därför angelägen för en allt större del av den ideella sektorn.

Utifrån nationalekonomiska studier och experiment genomförda i samarbete med svenska insamlingsorganisationer visar fil. dr. Anna Breman att givandet är ett resultat både av altruistiskt beteende och av att människor mår bra av att dela med sig, så kallat warm glow.  

Anna Breman diskuterar vidare hur olika faktorer – såsom skatteavdrag för donationer, paternalism (det vill säga att man vill påverka hur pengarna används) och rädsla för korruption – påverkar människors vilja att skänka pengar.

Anna Breman är filosofie doktor. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och är nu verksam som forskare och lärare vid The University of Arizona, i USA. Hennes forskning fokuserar på ekonomisk psykologi och filantropi.

Skriften finns att beställa via efi.publications@hhs.se. Den kommer också bland annat att delas ut på konferensen Ideellt forum, den 19 november, som arrangeras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Swedbank.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie i samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Anna Breman
Tel: +1 520 621 3165
E-post: breman@email.arizona.edu

Alla skrifter i serien går att beställa via efi.publications@hhs.se. För mer information om serien Forskning i Fickformat, vänligen kontakta Ilinca Benson, tel: 0709-669453, e-post: ilinca.benson@hhs.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera