Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2010

Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter och teknologier

Hur kan företag bli bättre på produktutveckling, innovation och att identifiera nya tillväxtmöjligheter? En ny avhandling av Claes Bohman på Handelshögskolan i Stockholm visar att ett företags förmåga att attrahera externa innovatörer till företaget kan vara avgörande för dess kapacitet att identifiera och ta tillvara på möjligheter att växa in i nya produktområden.

I avhandlingen beskrivs och analyseras hur externa aktörer förser företag med innovativa möjligheter, idéer och lösningar. Claes Bohman undersöker genom fallstudier av svenska och amerikanska företag, som Ericsson, Apple och P&G, hur stora etablerade företag påverkas av den här typen av kontakter där externa aktörer söker upp dem för att presentera nya idéer och teknologier, samt vad företagen kan göra för att attrahera externt utvecklade produktidéer.

Utgångspunkten i avhandlingen är att företag som är verksamma i affärsmiljöer som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och imitation kontinuerligt måste utveckla och förnya sina produktportföljer och identifiera nya tillväxtmöjligheter. Studien visar att företag som är attraktiva för externa innovatörer har en fördel gentemot mindre attraktiva företag vad gäller innovation och att identifiera nya strategiska möjligheter.

– Många företag menar att deras förmåga till innovation och utveckling bestäms av kompetensen hos deras egen forsknings- och utvecklingsavdelning. Det jag visar i min avhandling är att det också till stor del bestäms av hur attraktivt företaget är som partner bland externa innovatörer och i vilken utsträckning dessa väljer att söka upp företaget för att samarbeta, säger Claes Bohman.

Ett företag som har kommit långt i sin utveckling vad gäller just att verka som en magnet för idéer och resurser utanför den egna organisationen är det amerikanska konsumentvaruföre-taget P&G. Genom att vara mer öppet för externa samarbeten och genom att skapa en särskild hemsida där P&G beskriver sina teknologibehov och där externa aktörer presenterar sina idéer och teknologier har P&G lyckats öka takten i sin produktutveckling och bli mer innovativt.
– Många tror att det alltid är bäst att hemlighålla sina strategiska planer och den produkt-utveckling man arbetar med. Men min studie visar det är fel sätt att gå tillväga om man vill knyta nya innovationsprojekt och produktidéer till företaget. Genom att istället tidigt i processen dela med sig av sina planer och projekt gör man det lättare för externa aktörer att se hur just deras idéer och lösningar skulle passa in, säger Claes Bohman.
 
Avhandlingen ”Attraction: A New Driver of Learning and Innovation” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Claes Bohman  E-post: claes.bohman@hhs.se Tel: +46-708-430 244
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, redovisning, ledarskap och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera