Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2008

Följsamhet ett krav för förvärvsledningar

Ofta misslyckas fusioner och förvärv att nå uppsatta mål. En förklaring är problem att integrera företagen. En doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) visar att hård konkurrens gör att förutsättningarna för synergier ofta förändras efter fusioner och förvärv. Detta ställer nya krav på förvärvsledningar.

Framgångsrik integration efter fusioner förutsätter bland annat en detaljerad bild av vilka synergier som ska realiseras och kulturella frågor. Samtidigt finns risker med att rikta alltför mycket uppmärksamhet mot företagets interna situation. Centralt för värdeskapande i fusioner och förvärv är att hantera förändringar i företagets strategiska situation under integrationen.

– Ledningens förmåga att anpassa realiseringen efter förändrade förutsättningar,såsom andra samgåenden på marknaden eller konkurrenter som inleder samarbetsavtal med kunder, blir direkt avgörande för vilket värdeskapande som sker. Förändringar kan utlösas både av allmänna globala eller legala förändringar med påverkan på synergiernas värde, men även konkurrenter som aktivt hindrar realiseringen, säger Svante Schriber som skrivit avhandlingen.

Ledningen behöver tänka strategiskt också under integrationen. Att realisera synergier enligt en plan som gjordes upp före samgåendet riskerar att leda till att eftersträva synergier som inte längre finns kvar. Trots svårigheterna är samgåenden en framkomlig väg för att skapa värde. Det finns sätt att organisera integrationen så att man undviker problem.

– Företag som integrerar följsamt är mer framgångsrika i att skapa värde än andra. Dels genom att eftersträva synergier som konkurrenter och andra inte kan påverka, dels att vara flexibel nog att ta tillvara nya möjliga synergier som kan uppstå under integrationen, säger Svante Schriber.

Avhandlingen ”Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS via e-post, efi@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Svante Schriber, forskare vid HHS
Tel. 08-736 9477
Mobil: 0701-31 44 00
E-post: svante.schriber@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera