Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2010

Innovationshälsa – en förutsättning för företags konkurrenskraft

Kompetensen och förmågan till innovationer måste vara god och kontinuerligt utvecklas i hela samhället. Det avgör om företag som agerar på den internationella marknaden skall kunna förbättra sin konkurrenskraft och är en förutsättning för välfärden i samhället.Det beskrivs i en ny avhandling av Charlotte Glassér vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kompetensen och förmågan till innovationer måste vara god och kontinuerligt utvecklas i hela samhället. Det avgör om företag som agerar på den internationella marknaden skall kunna förbättra sin konkurrenskraft och är en förutsättning för välfärden i samhället.

Det beskrivs i en ny avhandling av Charlotte Glassér vid Handelshögskolan i Stockholm.
Charlotte Glassér formulerar i sin avhandling The Fountainhead of Innovation Health tesen att konvergensen mellan flera forskningsinriktningar hjälper oss att nå en bättre förståelse av människans utveckling och hennes förmåga att finna, organisera och erbjuda tjänster och produkter i konkurrenskraftiga företag. Glassér introducerar och utvecklar begreppen Innovationshälsa (”Innovation Health”) och ”Systems of Innovation Health”, vilka är ägnade att fokusera på den begynnande förståelsen inom olika discipliner av utvecklingsförmågan under barndomen, men också villkoren för utveckling under resten av livet, där detta är relevant för ekonomiska förändringar, kunskaps- och innovationsrelaterad teori och forskning.

– Ska företagen bli framgångsrika i att säkra en strategisk position för sig i framtiden bör de inkludera och utveckla begreppet Innovation Health i sin verksamhet. Innovation Health innefattar en förmåga som är helt avgörande inte bara när det gäller att rekrytera rätt medarbetare till företagen. Det handlar också om att förbättra företagets samlade värdeskapande, såväl horisontellt som vertikalt. Företagens Innovation Health innefattar i en allt ökad omfattning också deras kundsegment och marknader, säger Charlotte Glassér.

– Det här ställer företagen inför nya utmaningar, men de som förstår vikten av att inkludera Innovation Health i sin strategi kommer att ha en ökad förmåga att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft, säger Charlotte Glassér.

Glassér diskuterar i avhandlingen de demografiska förändringarna i världen, eftersom de står i relation till Innovation Health. Avhandlingen innefattar också en diskussion kring och förslag om en utveckling av en  Theory of the Knowing och Innovating Firm.
Charlotte Glassér har en bakgrund med ledande befattningar inom företag och konsultverksamhet inom marknader, verksamheter och organisationer som präglas av globalisering och avreglering, liberalisering och snabba tekniska förändringar. Avhandlingen ”The Fountainhead of Innovation Health” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta  Charlotte Glassér.
E-post: charlotte.glasser@hhs.se

Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan erbjuder kandidat-, master- och MBA-program, liksom doktorandutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).   

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera