Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2008

VD under press – om medialiseringen av näringslivets ledare

Vilka krav ställer den ökade mediebevakningen på företagsledare? Vilka konsekvenser får det för vd:s uppdrag? Hur påverkar mediernas personifiering och skärpta fokus på aktieägarvärde föreställningar om vem som är en bra vd? Dessa frågor diskuteras av ek. dr. Pernilla Petrelius Karlberg i en skrift i serien Forskning i Fickformat, som ges ut av Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm.

I Vd under press – om medialiseringen av näringslivets ledare analyseras det allt intensivare mötet mellan näringsliv och media. Samtidigt som samhället präglas av ekonomins språk och logik tar företagen allt större hänsyn till medielogiken. Utifrån en fallstudie av en hårt bevakad vd undersöker Petrelius Karlberg vad medialiseringen av näringslivets ledare innebär och hur företagsledare hanterar medier och kändisskap. Skriften ger ökad inblick i medialiseringens mekanismer och lyfter fram aktuella utmaningar för såväl media som näringsliv.

– Boken väcker många intressanta frågor: Vilka är drivkrafterna i medierapporteringen och vilken är egentligen målgruppen för journalisternas arbete? Riskerar medielogiken att förvandla vd till en ”näringslivsartist” eller ”företagsestradör” och rikta bort uppmärksamheten från bolagens egentliga verksamhet? säger Anders Lundin, partner, Öhrlings PricewatershouseCoopers.

Petrelius Karlberg är ekonomie doktor och verksam som forskare och lärare vid sektionen för Företagslednings- och Arbetslivsfrågor inom EFI vid Handelshögskolan i Stockholm, samt vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie i samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Syftet med skriftserien är att sprida aktuell forskning om ekonomi och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. Alla skrifter i serien går att beställa via efi.publications@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Petrelius Karlberg, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08- 736 9483, 0733783412
E-post: Pernilla.Petrelius@hhs.se

För mer information om Forskning i Fickformat, vänligen kontakta Ilinca Benson vid Handelshögskolan i Stockholm. Tel: 0709-669453, E-post: ilinca.benson@hhs.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera