8 juli 2008

Lönar sig innovation?

Att forska fram innovativa läkemedel är ett högriskprojekt. Denna slutsats drar Ola Granström, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, i sin studie av läkemedel och dess produktcykler.

Ola Granström har undersökt sambandet mellan ett läkemedels innovationsgrad och dess försäljning, baserat på unik data från den svenska läkemedelsmarknaden för perioden 1987-2007.

– Slutsatsen av min studie är att innovativa läkemedel ger 100 procent högre försäljningsintäkter än imiterande (icke-innovativa) läkemedel i genomsnitt, säger han.

Däremot är variationen i försäljning mycket hög för de mest innovativa läkemedlen: vissa innovativa läkemedel blir försäljningssuccéer medan andra blir förlustaffärer. Detta gör det svårt för läkemedelsföretagen att göra rättvisande kalkyler, fortsätter Ola Granström.

Vad är det som lönar sig bäst: innovativ eller imitativ forskning och utveckling? Detta är fortfarande oklart.

Dels uppvisar innovativa läkemedel i genomsnitt förvånansvärt svag försäljning under de första åren efter marknadsintroduktion. Dels indikerar den höga variationen för försäljningen av de mest innovativa läkemedlen att genuint innovativ forskning är ett högriskprojekt.

Forskning som tidigare gjorts på amerikansk data har visat att sju av tio nya läkemedel inte täckte sina forsknings- och utvecklingskostnader. Frågan kvarstår därför om de riktigt innovativa läkemedlen har högre eller mindre sannolikhet att täcka sina utvecklingskostnader än de imiterande läkemedlen.

Avhandlingen Aid, Drugs, and Informality: Essays in Empirical Economics kan beställas från EFI (The Economic Research Institute) på EFI.publications@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Granström, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 0739-822 664
E-post: ola.granstrom@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera