Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2009

Bankernas kreditförluster hämmar återhämtning från den finansiella krisen

Hur påverkar ett företags kassaflöde dess investeringar? Vilken effekt har bankernas kreditförluster på den ekonomiska tillväxten? Har valutadeprecieringar betydande negativa effekter på konsumtion och investeringar i länder med stora lån i utländsk valuta? Dessa aktuella frågor besvarar nationalekonomen Ola Melander vid Handelshögskolan i Stockholm i sin nyutkomna avhandling.

Ola Melander har studerat sambandet mellan kassaflöde och investeringar i ett stort antal svenska företag. Ett företags kassaflöde har en positiv effekt på dess investeringar, vilket visar att tillgången på finansiering påverkar företagens investeringar. Betydelsen av finansiering för investeringarna varierar mellan företag och över tiden, och är större för exempelvis mindre företag och under recessioner.

I en annan studie av den amerikanska ekonomin visar Melander att bankers kapitaltäckning påverkar utbudet av krediter till hushåll och företag, vilket har relativt stora effekter på konsumtion och investeringar.

– Kreditförluster innebär lägre kapitaltäckning i bankerna, vilket leder till en kreditåtstramning med negativa effekter på tillväxten. Detta ger sedan upphov till ytterligare kreditförluster i bankerna, säger Ola Melander. En sådan negativ spiral gör att återhämtningen efter en finansiell kris kan bli svagare och mer utdragen än nödvändigt om inte tillräckliga insatser görs för att stärka bankernas kapital.

En annan frågeställning i avhandlingen gäller de eventuella negativa effekterna på den ekonomiska tillväxten av en valutadepreciering i länder med stora lån i utländsk valuta, t.ex. dollar eller euro. En depreciering av landets valuta innebär att skulderna i utländsk valuta ökar mätt i inhemsk valuta. Detta gör att skuldbördan blir tyngre för låntagaren, vilket kan leda till lägre konsumtion och investeringar. Melander studerar effekten av valutadeprecieringar i extremfallet Bolivia där över 95 procent av lånen till den privata sektorn är i utländsk valuta (dollar).

– En valutadepreciering har en viss negativ effekt på investeringarna, men detta uppvägs av att en depreciering också ökar landets internationella konkurrenskraft, vilket är positivt för exporten och tillväxten, säger Ola Melander.

Avhandlingen ”Empirical Essays on Macro-Financial Linkages” kan beställas från EFI (The Economic Research Institute) på efi.publications@hhs.se.

Kontaktinformation
För mer information, vänligen kontakta:
Ola Melander
E-post: ola.melander@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera