Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2010

Sociala strukturer avgörande för valet att starta företag

Vilka är de människor som väljer att bli företagare istället för att ta en anställning? Karin Darin som i dagarna disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ” Social Positions in Self-Employment ” ger ett annat svar på den frågan än företagarna själva. Avhandlingen visar nämligen att valet att bli företagare ofta är socialt bestämt.

Företagare ger själva ofta svaret att självständigheten, förverkligandet av en idé eller bristen på annat arbete är anledningar till att man startar eget, men Karin Darins forskning visar att detta bara är en del av realiteten bakom valet att bli företagare. Vår livsbana, och de sociala strukturer som finns inom de produktionsfält vi träder in i, påverkar vilken sysselsättning vi väljer.

Att våra val är socialt bestämda innebär att det vi bär med oss i form av socialt ursprung, utbildningsbana och arbetslivserfarenheter påverkar huruvida vi blir företagande eller tar en anställning. Det innebär också att en liknande livsbana kan generera helt olika val beroende på de sociala strukturer som finns inom de produktionsfält vi träder in i. I avhandlingen studeras två olika produktionsfält: kulturproduktion och managementkonsultation.

Bland kulturarbetare driver 39 procent företag, och bland managementkonsulter 27 procent. Det finns två skilda grupper av människor som startar företag inom varje fält: de som är mycket etablerade inom sitt yrkesområde, och de som är mindre etablerade. Den stora gruppen företagare finner vi bland de som är mindre etablerade.

Studien visar att professionella framgångar i kulturproduktionsfältet bygger på erfarenheter inom det egna fältet. För kulturarbetaren blir det därför viktigt att verka som kulturarbetare för att bli erkänd som sådan. Många kulturarbetare är dock ofta arbetslösa mellan produktioner samt har ett andra jobb vid sidan om för att klara sitt uppehälle. Det är främst de som har mindre erfarenhet inom fältet, antingen för att de precis börjat verka som kulturarbetare eller för att de ofta är arbetslösa och/eller har en andra sysselsättning i annan bransch, som startar företag.

I Managementkonsultfältet är utbildningskapitalet viktigt. Högutbildade företagsekonomer och ingenjörer når större yrkesframgångar än de som saknar högre utbildning, och då utbildningsbana är starkt relaterat till social bakgrund blir den sociala bakgrunden indirekt viktig för huruvida konsulterna når framgångar inom fältet. Det är främst konsulter som saknar högre utbildning och ett högre socialt ursprung som driver egna konsultfirmor.

Bland de som är mer etablerade och startar företag finner vi inom både fälten personer med mer erfarenhet inom respektive yrkesområde, oavsett vad de har för andra kapital i bagaget. Bland kulturarbetare är detta en grupp som är mycket etablerade som kulturarbetare, till exempel kulturarbetare som turnerar internationellt och som kan ’välja och vraka’ bland kulturprojekt. Bland managementkonsulter är detta en av två etablerade grupper inom branschen, den andra gruppen består av konsulter som utmärks av att ha höga utbildningar inom företagsekonomi och teknik samt kommer från högre sociala ursprung. Dessa konsulter arbetar ofta inom de stora internationella bolagen så som McKinsey & Co., Accenture och Boston Consulting Group.

Avhandlingen ”Social Positions in Self-Employment: A Study of Employment Structures in Artistic Production and Management Consulting” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta: Karin Darin E-post: Karin.Darin@hhs.se Tel: 0733998139 / +33-673187679

Kontaktinformation
Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

The Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera