Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2009

Ny forskning kring ryska ekonomin

Martin Kragh vid Handelshögskolan i Stockholm disputerar med sin avhandling som studerar den ryska ekonomin i ett historiskt perspektiv, med fokus på hur landets industri och arbetsmarknad formerades under sovjetregimen. Den presenterar ny data från ryska arkiv på sovjetekonomins effektivitet och funktionssätt, och demonstrerar under vilka förutsättningar regimen använde repression för att uppnå ekonomiska mål.

Slutsatserna visar att systemet var initialt effektivt i att mobilisera för en extensiv tillväxt, men att den över tid var inkapabel att tillämpa och implementera teknologi och rationalisering, vilket ledde till slutlig stagnation. Då återstod endast en återgång till mer vittgående tvångsmekanismer, vilket emellertid var politiskt omöjligt att genomföra.

Vidare analyserar Martin Kragh hur förändringar skedde i de politiska och ekonomiska sfärerna, och vilka drivkrafterna var för dessa (t ex förändrat institutionellt ramverk, demografiska förändringar, teknologiska förändringar osv.).

Martin Kragh menar att det finns två anledningar till varför hanvalde att studera rysk ekonomisk historia:

– För det första för att vi vet väldigt lite om landet jämfört med andra stora länder; för det andra för att där finns en enorm mängd olika frågor av allmän karaktär som nya källor från ryska arkiv kan hjälpa oss besvara. För att förstå landet idag måste vi lära oss mycket mer om vilka krafter som format landet och de resultat dessa lett till.

Avhandlingen ”Exit and Voice Dynamics – an empirical study of the Soviet labour market, 1940 -1960s” kan beställas från EFI på EFI.publications@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Martin Kragh
E-post: martin.kragh@hhs.se
Tel: 08-736 9349

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera