Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ökad näthandel och lokal shopping, mer närproduktion och större fokus på hållbarhet. Detta kan bli några konsekvenser av hur detaljhandeln påverkas av corona-krisen spår forskaren Jonas Colliander, vid Handelshögskolan i Stockholm. För företagen handlar det om att snabbt kliva in i det nya normaltillståndet.

Corona-pandemin har slagit hårt mot detaljhandeln. Social distans betyder att färre kunder rör sig i de fysiska butikerna. Dessutom är människor överlag mindre benägna att spendera pengar i kristider.

– Köpbeteenden och efterfrågan har förändrats ganska drastiskt. Förändringarna beror på konsumentpsykologi och är något vi sett även vid tidigare pandemier, naturkatastrofer och andra liknande händelser, säger Jonas Colliander, forskare på Center for Retailing.

– Kunderna är mer ängsliga, känner en ökad otrygghet och har en känsla av att förlora kontrollen, och detta ger i sin tur en minskning av inköp som inte anses nödvändiga.

De som fortfarande vill shoppa väljer i allt större utsträckning alternativ som finns online. Att erbjuda starka shoppingalternativ för kunder som stannar hemma kan hjälpa företag att överleva – men det sker till priset av ökade omkostnader för frakt. För mindre företag som saknar en bred kundbas och en grundläggande infrastruktur för online-försäljning så kan övergången bli tuff. Men det är en verklighet som förmodligen är här för att stanna.

Mer närproducerat och ökad lokal shopping

– Den här pandemin kommer att snabba på skiftet till e-handel. Sannolikt kommer den ökade online-shoppingen att ligga kvar på en högre nivå efter pandemin än vad den gjorde före coronautbrottet.

Pandemin kan också snabba på andra trender genom att förändra hur vi ser på konsumtion rent generellt, tillägger Colliander. Han tror att vi kommer se både mer närproduktion såväl som ökad lokal shopping. Hållbarhet har varit en växande trend, och när sånt här händer börjar vi tänka om vad gäller hela idén med globalisering. Leverantörskedjorna måste förändras och säkras för att skapa fler alternativ, så vi inte är så beroende av en enskild fabrik på andra sidan jordklotet.

– Vi kommer att se många intressanta förändringar. I det långa loppet tror jag att vi möjligen kommer förändra både vad vi köper och också var vi handlar. Om fler av oss arbetar hemifrån så betyder det att vi kan arbeta i stort sett var som helst. Det i sin tur kommer att ge tillväxt till en helt ny bransch utanför städerna. Vi kanske kommer att se fler restauranger och lokala detaljhandlare – glesbygden kanske ser än uppgång i butiker och näringsidkare, säger Jonas Colliander.

Flera ändrar köpmönster under förändringar

Även om det är tufft just nu, så finns det positiva aspekter för återförsäljare som har möjlighet att anpassa sig och kliva in i det nya normaltillståndet, säger Jonas Colliander. Och det beror på en relativt okänd faktor som kallas behavioral primacy.

– Konsumenter tenderar att förändra sina köpmönster vid stora livsomvälvande förändringar och de varumärken man väljer inom varje ny produktkategori är de man fortsätter att välja. Det här skapar möjligheter för företag eftersom många konsumenter testar nya produktkategorier under corona-krisen, förklarar Jonas Colliander.

När restauranger, barer och konserter inte längre står på menyn kan det hända att människor väljer sociala utomhusaktiviteter och ökar sina inköp av passande kläder och utrustning. Och nu när fler arbetar hemifrån och inte är på sina arbetsplatser, så kan nya behov uppstå som kan ge företag i rätt kategori en solid kundbas.

– Att fånga konsumenter som testar nya produktkategorier borde vara ett stort strategiskt mål för företag eftersom de med stor sannolikhet till viss del kommer att vara lojala och en del av kundbasen under en lång tid framöver.

Kontakt:

Jonas Colliander, Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, Jonas.Colliander@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera