1. 5 december 2022

  Grundforskning till gagn för ALS-patienter

  Vissa nervceller är motståndskraftigare mot att förtvina i den dödliga sjukdomen ALS. Forskare vill därför identifiera och överföra egenskaperna hos dessa nervceller till nervceller som lätt degenererar.

 2. En plastmodell av en hjärna
  24 november 2022

  Celler hos ALS-sjuka kan förutsäga sjukdomsförloppet

  Genom att mäta immunceller i ryggmärgsvätskan hos ALS-sjuka personer kan man förutsäga hur snabbt sjukdomsförloppet blir, enligt en studie.

 3. Två människor i svart siluett i solnedgång, invid träd
  20 oktober 2022

  Afasi efter stroke fortfarande vanligt

  Strokefallen har minskat under de senaste årtiondena i höginkomstländer. Men den andel som får afasi efter stroke har inte minskat. Fortfarande drabbas tre av tio. Här är möjliga förklaringar till det, enligt forskning från Lunds universitet och...

 4. 16 september 2022

  Infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson

  Allvarliga infektioner tidigt eller mitt i livet kopplas till ökad risk för Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Fynden tyder på att infektioner kan trigga eller förstärka en redan existerande sjukdom.

 5. 10 augusti 2022

  Enkelt blodprov kan upptäcka alzheimer vid Downs syndrom

  Cirka 80 procent av personer med Downs syndrom utvecklar Alzheimers sjukdom, ofta redan i tidig medelålder. Nu visar en studie att ett enkelt blodprov kan upptäcka sjukdomen. Detta ökar möjligheten att ställa korrekt diagnos utan komplicerade ingrepp.

 6. 7 juni 2022

  Hopp om läkemedel mot alzheimer

  Alzheimers sjukdom blir allt vanligare i en åldrande befolkning. Förutom det personliga lidandet innebär det även stora kostnader för samhället. Därför läggs omfattande resurser på att hitta läkemedel som kan bromsa sjukdomen. Och det finns...

 7. 21 april 2022

  Psykiska symtom vid Alzheimers sjukdom

  Förutom minnessvårigheter och andra kognitiva symtom lider de flesta som drabbas av Alzheimers sjukdom också av psykiska besvär. Länge har det varit oklart om dessa uppstår på grund av vävnadsförändringarna i hjärnan, eller om de utgör...

 8. 8 september 2021

  Bättre minne hos alzheimersjuka som ätit omega-3

  Alzheimersjuka som ätit omega-3 fettsyror i början av sjukdomsförloppet presterar  bättre i minnestest. Det visar en studie från Örebro universitet.

 9. 27 januari 2021

  När det inte riktigt är Parkinson

  Ibland visar sig det som först kunde tolkas som Parkinsons sjukdom bero på något annat och betydligt mer aggressivt. Forskarna kallar det atypisk parkinsonism och jobbar intensivt med att förstå de bakomliggande mekanismerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera