Kvinna med svart mössa och hörlurar, närbild på ansikte
Artikel från Karolinska Institutet

Klusterhuvudvärk, tidigare kallad Hortons huvudvärk, har länge beskrivits som en mansdominerad sjukdom. Nu visar ny forskning att kvinnor generellt påverkas mer i vardagen än män och oftare har en kronisk variant av den plågsamma huvudvärken.

Det är cirka tre till fem gånger vanligare att män diagnostiseras med klusterhuvudvärk än kvinnor. Historiskt har skillnaderna varit ännu högre, vilket har inneburit att tillståndet, tidigare kallat ”Hortons huvudvärk”, ansetts vara en mansdominerad sjukdom.

Klusterhuvudvärk, tidigare “Hortons huvudvärk”

Åkomman drabbar cirka en av 1 000 personer och kännetecknas av extremt smärtsamma huvudvärksattacker som varar mellan en kvart och tre timmar åt gången, i upp till åtta gånger per dag. Orsaken till sjukdomen är okänd, men attackerna tenderar att följa dygns- och årstidsrytmen med toppar på nätterna och under höst och vår. Det har lett till spekulationer om att vår inre biologiska klocka kan påverka förloppet.

Källa: Karolinska institutet

Nu visar forskare vid Karolinska institutet att kvinnor oftare än män drabbas av en svårare variant av sjukdomen som innebär att de har färre än tre symtomfria månader per år, ett tillstånd som kallas kronisk klusterhuvudvärk.

Kvinnor har längre plågsamma perioder

– Män och kvinnor rapporterar samma nivå av smärta, men eftersom kvinnornas besvärsperioder i högre utsträckning varar längre blir de också mer påverkade i vardagen, säger Andrea Carmine Belin, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

I en studie med 874 deltagare  hade dubbelt så många av kvinnorna, 18 procent, den kroniska varianten av sjukdomen, jämfört med nio procent av männen. Alla deltagare hade diagnosticerats med klusterhuvudvärk av neurologer i Sverige mellan 2014 och 2020.

Fler med sömnstörningar

Deltagarna fick också fylla i ett omfattande frågeformulär om livsstil, symtom och behandling. Svaren visade bland annat följande:

  • Kvinnorna använde i högre utsträckning än männen förebyggande läkemedel
  • Kvinnorna rapporterade oftare associerade symtom som hängande ögonlock, så kallad ptos, samt rastlöshet
  • Kvinnorna hade något fler attacker på nätterna och rapporterade i högre utsträckning sömnstörningar
  • Det var mer än dubbelt så vanligt att kvinnorna hade en släkting med klusterhuvudvärk

– Det är svårt att säga vad dessa skillnader beror på, men vi kan konstatera att kvinnor som diagnostiseras med klusterhuvudvärk tenderar att uppvisa en allvarligare variant av sjukdomen och att det nog är dags att sluta tänka på klusterhuvudvärk som en mansdominerad sjukdom, säger Caroline Ran, forskningsspecialist vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet.

De flesta har fler diagnoser

Ytterligare en studie visar att patienter med klusterhuvudvärk ofta har andra diagnoser. Även i det fallet är kvinnorna överrepresenterade. Av över 3 000 patienter med klusterhuvudvärk hade 96 procent av kvinnorna minst en ytterligare diagnos, jämfört med 90 procent av männen.

Kvinnorna var också sjukskrivna i fler dagar och hade oftare förtidspension, visar forskningen.

– Det är slående att nästan alla kvinnor med klusterhuvudvärk uppvisar samsjuklighet, vilket stärker bilden av att de är hårt drabbade, säger Christina Sjöstrand, adjungerad lektor.

– Det är rimligt att anta att det påverkar arbetsförmågan, och viktigt både för individen och för samhället att drabbade får hjälp, exempelvis i form av både akut och förebyggande behandling samt uppföljning och stöd.

Viktig kunskap för läkare

Klusterhuvudvärk feldiagnostiseras ofta initialt hos kvinnor, kanske för att vissa symtom kan påminna om migrän, säger Andrea Carmine Belin.

– Det är viktigt för läkare att vara medvetna om hur tillståndet manifesterar sig olika i män och kvinnor så att den mest effektiva behandlingen kan ges så fort som möjligt.

Vetenskapliga artiklar:

Sex differences in clinical features, treatment, and lifestyle factors in patients with cluster headache, (Carmen Fourier, Caroline Ran, Anna Steinberg, Christina Sjöstrand, Elisabet Waldenlind, Andrea Carmine Belin), Neurology .

Multimorbidity and sickness absence/disability pension in cluster headache patients and matched references; a Swedish register-based study(Caroline Ran, Kristina Alexanderson, Andrea Carmine Belin, Gino Almondo, Anna Steinberg och Christina Sjöstrand), Neurology.

Kontakt:

Andrea Carmine Belin, docent vid Institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet
andrea.carmine.belin@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera