1. 11 januari 2022

  Allt vanligare att föda barn efter 40

  I Sverige och Danmark föder allt fler kvinnor barn efter 40. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien fördubblats under en tioårsperiod.

 2. 10 november 2021

  Barnmorskornas arbetsmiljö är ohållbar

  Hårt arbetstempo, höga känslomässiga krav och lågt inflytande – så upplever barnmorskor i Sverige sin arbetsmiljö.

 3. 26 maj 2021

  HPV-virus kopplat till ökad risk att föda för tidigt

  Kvinnor som bär på humant papillomvirus, HPV, löper ökad risk att föda för tidigt, vilket kan leda till komplikationer för barnet. Därför bör unga vaccinerar sig mot HPV och kvinnor gå på gynekologiska cellprovtagningar. 

 4. 12 mars 2021

  Goda bakterier hjälper prematura barn

  För tidigt födda barn, så kallade prematurer, kan drabbas av en livshotande inflammation i tarmen. Genom att tillföra särskilda mjölksyrabakterier kan man öka mångfalden av tarmbakterier hos dessa barn, vilket ger dem en friskare och mer balanserad...

 5. 9 december 2020

  Mindre risk för barnet med tidigare igångsättning

  Gravida kvinnor som går över tiden, speciellt förstföderskor, och deras barn, gynnas av igångsättning redan vid 41 fullgångna veckor, istället för vid 42 veckor. Det framgår när forskare vägt samman resultat från tre tidigare...

 6. 12 november 2020

  Lagom immunaktivering vid födseln kan skydda mot autism

  Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan vissa immunmarkörer i blodet hos nyfödda barn och risken att senare utveckla autism. De fann att medelhöga nivåer av en klassisk inflammationsmarkör, C-reaktivt protein (CRP), var kopplat till...

 7. 2 november 2020

  Högre risk för framtida tarmläckage efter sfinkterskada

  Kvinnor som fått en skada på ändtarmens ringmuskel, analsfinktern, vid förlossning löper större risk att drabbas av framtida läckage av tarmgas och avföring visar en studie från Göteborgs universitet. 

 8. 11 augusti 2020

  Coronarestriktioner i Nepal har lett till kraftigt ökad barnadödlighet

  Åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör under sin första levnadsvecka är tre gången högre än före pandemin. Det har forskare från Uppsala universitet kunnat...

 9. 10 juli 2020

  Digitala klick ska riva språkbarriärer inom mödrahälsovården

  Kommunikationsproblemen i mödrahälsovården blev extra synlig 2015, i samband med flyktingvågen. Nu ska språkstödet Sadima hjälpa gravida kvinnor med begränsade kunskaper i svenska att ta till sig information från barnmorskan, till exempel vid akuta...

 10. 23 juni 2020

  Rätt förberedelser ska ge tryggare föräldrar

  Att bli förälder är en stor livsomställning och föräldrars upplevelse av första tiden efter att barnet är fött påverkas bland annat av den information och förberedelse de fått under graviditeten. Vid Lunds universitet har forskare...

 11. 27 april 2020

  Hur nyfödda smittas av hepatit C kan leda till nya behandlingar

  Trots att mamman är smittad med hepatit C föds bara cirka fem procent med sjukdomen. Den låga siffran kan förklaras med att barnets immunförsvar redan lyckats slå ut viruset innan födseln. Mekanismen hos de osmittade barnens immunförsvar kan öppna...

 12. 21 februari 2020

  Så skapas ett säkert barnafödande

  Trygg vård för nyblivna mödrarna innebär att vara informerad, involverad och guidad genom förlossningen, säger Maria Rönnerhag, forskare vid Högskolan i Väst som intervjuat vårdpersonal och nyblivna mammor om säker vård och...

 13. 31 januari 2020

  Rökning under graviditeten ökar risken för frakturer hos spädbarn

  Barn till mammor som röker under graviditeten löper en ökad risk att drabbas av frakturer under sitt första levnadsår. Ju mer mamman har rökt, desto mer ökar risken för frakturer. Det visar en studie från Örebro universitet.

 14. 17 december 2019

  Perfluorerade ämnen och låg födelsevikt hänger samman

  Exponering för perfluorerade kemikalier under graviditet kan kopplas till lägre födelsevikt. Det visar den så kallade SELMA-studien som mätt hormonstörande ämnen i blodet hos över 1 500 blivande mammor och deras barn.

 15. 12 december 2019

  Förlossningsrädsla förvärras om du behöver försvara din sexualitet

  Lesbiska, bisexuella och transpersoner som är rädda inför sin förlossning upplever att rädslan förvärras av att de också riskerar att bli ifrågasatta eller kränkta på grund av sin identitet. Det visar en studie från Linköpings...

 16. mage på gravid kvinna
  21 november 2019

  Tidigare igångsättning minskar risken för att barnet dör

  Att sätta igång en förlossning vid 41 fullgångna graviditetsveckor istället för vid 42 tycks vara säkrare för barnets överlevnad, visar ny svensk forskning. Den aktuella studien kan leda till ändrade rutiner vid förlossningsvård efter...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera