Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lesbiska, bisexuella och transpersoner som är rädda inför sin förlossning upplever att rädslan förvärras av att de också riskerar att bli ifrågasatta eller kränkta på grund av sin identitet. Det visar en studie från Linköpings universitet.

För att kunna hjälpa personer med förlossningsrädsla krävs ett förtroende mellan vårdpersonal och patient. Men för många förlossningsrädda homo- och bisexuella samt transpersoner uppstår aldrig det förtroendet, enligt den nya studien.

Förlossningsrädsla är ett väl studerat område bland heterosexuella. Men hur lesbiska, bisexuella och transpersoner med förlossningsrädsla upplever graviditet, förlossning och vård har det saknats kunskap om. Anna Malmquist och Katri Nieminen, forskare vid Linköpings universitet, har fördjupat sig i ämnet. Deras studie bygger på intervjuer med 17 personer som identifierar sig som antingen lesbiska, bisexuella, eller transpersoner.

Rädslan att bli kränkt ger extra stress

– Den här studien visar att förlossningsrädsla ser likadan ut oavsett sexualitet. Det som skiljer sig åt är att lesbiska, bisexuella och transpersoner utöver förlossningsrädslan fruktar att bli ifrågasatta eller kränkta på grund av sin identitet. Det finns alltså en extra dimension i deras rädsla, säger Anna Malmquist.

Många av de intervjuade anger att de har flera positiva upplevelser av mödra- och förlossningsvård, men också negativa. Det extra lager av rädsla och press som denna grupp upplever i mötet med vården kallas för minoritetsstress. Det innebär den stress som personer som bryter mot normen utsätts för när de ständigt behöver förklara hur deras relation ser ut eller när de tvingas hantera oförståelse, kommentarer och missförstånd.

För att underlätta för homo- och bisexuella samt transpersoner med förlossningsrädsla krävs utbildning, menar Anna Malmquist. Vårdpersonal måste känna till vilka olika grupper de kan komma att möta i sitt yrke, att inte alla är heterosexuella samt vad minoritetsstress innebär.

– Det räcker inte med att personer inom vården anser sig ha ”ett öppet sinne”. Det är kunskap som behövs. De här patienterna har det redan väldigt jobbigt med sin förlossningsrädsla. De ska inte dessutom behöva utbilda sin barnmorska , säger Anna Malmquist.

Anna Malmquist och Katri Nieminen kommer nu att fortsätta med en studie där de undersöker om förlossningsrädsla är vanligare hos homo- och bisexuella samt transpersoner än hos heterosexuella personer.

Studie:

Minority stress adds an additional layer to fear of childbirth in lesbian and bisexual women, and transgender people. (Anna Malmquist, Louise Jonsson, Johanna Wikström, Katri Nieminen.) Midwifery, Volume 79, 2019.

Kontakt:

Anna Malmquist, psykolog och universitetslektor, Linköpings universitet, anna.malmquist@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera