1. placeholder bild.
  19 december 2005

  Enklaste operationen mot urininkontinens också billigast

  Av fyra kirurgiska metoder för att bota ansträngningsinkontinens visar sig en av dem som ger det bästa resultatet också vara både enklast och billigast. Mer än 80 procent av kvinnor opererade med metoden var nöjda och upplevde sig helt botade från sin...

 2. placeholder bild.
  13 oktober 2005

  Barnaföderskornas val drev på utvecklingen mot lägre spädbarnsdödlighet

  Under nittonhundratalets första decennier födde allt fler kvinnor sina barn på barnbördshus istället för i hemmet. Förändringen skedde först i städerna och kvinnorna intog en viktig roll i den process som skulle minska barnadödligheten...

 3. placeholder bild.
  12 september 2005

  Utdragen förlossning sätter spår för livet

  Risken för en negativ förlossningsupplevelse ökar vid utdraget värkarbete. Smärtan överskuggar alla intryck och blir inte en naturlig del av upplevelsen. Det visar Astrid Nystedt i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 16 september.

 4. placeholder bild.
  30 mars 2005

  Genuint vårdande viktigt vid ökade risker under graviditet och förlossning

  Kvinnor med vad som klassificerats som en riskgraviditet är oftast mer ångestfyllda och oroliga än andra gravida. Generellt behöver de extra stöd av sjukvårdspersonalen. Ny forskning från Sahlgrenska akademin visar att hur barnmorskan vårdar är extra...

 5. placeholder bild.
  18 december 2003

  Då ett barn föds dött

  I Sverige föds varje år mellan 90 000 - 100 000 barn. Av dessa är 300-350 dödfödda. Att mista sitt barn redan innan det är fött är en traumatisk upplevelse för föräldrarna till det dödfödda barnet men också för...

 6. placeholder bild.
  4 november 2003

  Var fjärde kvinna önskar ABC-förlossning

  Ungefär en fjärdedel av alla gravida skulle föredra att föda på en så kallad ABC-klinik om de hade möjlighet att välja. Det skulle då behövas ABC-kliniker vid de 20 största sjukhusen i Sverige, idag finns bara en enda. Resultaten redovisas i...

 7. placeholder bild.
  22 maj 2003

  Säkrare förlossningar

  Att övervaka fostrets hjärtrytm under förlossningen är rutin i Sverige sedan lång tid tillbaka. Men s k foster-EKG ger ännu mer information. Forskning i Lund visar att användningen av ett foster-EKG vid riskförlossningar halverar risken för att...

 8. placeholder bild.
  22 april 2003

  Förlossnings-depression ger oroliga barn

  Nästan var femte kvinna visar symptom på depression i sen graviditet. Ett halvår efter förlossningen var 13 procent av de nyförlösta deprimerade. Det är vanligare att de deprimerade kvinnorna senare upplever att deras barn, framför allt sönerna,...

 9. placeholder bild.
  9 december 2002

  Förlossningar som sätter spår i själen

  Posttraumatisk stress är ett allvarligt ångesttillstånd som kan uppstå efter händelser som krig, våldtäkter och överfall. Men även en till synes positiv händelse som en förlossning kan utlösa posttraumatisk stress. I...

 10. placeholder bild.
  30 maj 2002

  Ny forskning om moderkakan förklarar vissa komplikationer vid graviditet och förlossning

  Forskare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har i en avhandling visat varför foster med dålig tillväxt ofta uppvisar en störning av sin pH-balans, något som ökar risken för komplikationer under fosterlivet och förlossningen. En...

 11. placeholder bild.
  17 maj 2002

  Förlossning och stress

  Förlossningen är en mycket stark stressupplevelse. Men det är i regel fråga en positiv stress, som hjälper kvinnan att klara födandets vedermödor och gör barnet mer redo för ett liv utanför mammans mage.

 12. placeholder bild.
  7 januari 2002

  Hälsa och medicin i fokus för ny genusforskningBiologi och kultur, mansideal och förlossningstrend

  Vetenskapsrådet satsar drygt 3 miljoner kronor på sju nya genusforskningsprojekt inom området medicin, vård och hälsa. Behovet att utveckla ett genusperspektiv inom medicinsk forskning är stort. Till skillnad från humaniora och samhällsvetenskap, som har...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera