Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 november 2003

Var fjärde kvinna önskar ABC-förlossning

Ungefär en fjärdedel av alla gravida skulle föredra att föda på en så kallad ABC-klinik om de hade möjlighet att välja. Det skulle då behövas ABC-kliniker vid de 20 största sjukhusen i Sverige, idag finns bara en enda. Resultaten redovisas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Föräldrainflytande och kontinuitet är viktiga inslag i ABC-vård, men även att undvika teknisk apparatur och läkemedel. Idag finns endast en ABC-klinik i Sverige, på Södersjukhuset i Stockholm. En ny avhandling från institutionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet visar att om kvinnorna själva får välja vill så många som en fjärdedel föda på en ABC-klink. De tillfrågades vid tre olika mättillfällen, i tidig graviditet, två månader och ett år efter förlossningen. Åtta procent av kvinnorna vidhöll intresse för ABC-vård vid samtliga mättillfällen.

– Det förvånade mig att det var så många som önskade ABC-förlossning. Resultatet innebär att om svenska kvinnor skulle få möjlighet att välja var de vill föda barn så skulle resurserna till ABC-vård behöva öka kraftigt, säger Ingegerd Hildingsson, barnmorska och författare till den aktuella avhandlingen.

Viktiga orsaker till att vilja ha ABC-vård var att känna barnmorskan som är med vid förlossningen sedan tidigare, något som inte är möjligt inom normal förlossningsvård idag, samt att kunna undvika farmakologisk smärtlindring.

Resultaten från avhandlingen, som beskriver kvinnors förväntningar och upplevelser av vården under graviditet och förlossning, visade samtidigt att dagens mödrahälsovård generellt är väl accepterad av de gravida kvinnorna, både när det gäller kontinuitet och innehåll. Majoriteten av kvinnorna, 88 procent, var nöjda när de gjorde en övergripande skattning av mödravården.

Ingegerd Hildingsson visade även att åtta procent av kvinnorna önskade kejsarsnitt i tidig graviditet och att de flesta angav stark förlossningsrädsla eller tidigare kejsarsnitt som orsak. Den bild som framställs i media av att det är kravfulla kvinnor med kontrollbehov i storstäder som står bakom den ökade andelen kejsarsnitt kunde inte bekräftas av hennes studie.

– Tvärtom var de kvinnor som önskade kejsarsnitt i högre grad äldre, rökare och bodde i mindre städer. De var också generellt mer oroliga och upplevde graviditeten mer negativt än andra, säger Ingegerd Hildingsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ingegerd Hildingsson, institutionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet
Telefon: 0611-26021 eller 070-5941982

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera