Anemon sitter på en klippkant i vatten.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I naturen kan det löna sig att vara lite försiktig. Havsanemoner som reagerar långsammare på förändring klarar en värmebölja bättre än artfränder som snabbt ändrar sitt beteende. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Tidvatten, stormar och snabba temperaturförändringar är vardag för marina arter som lever längs atlantkusterna i Europa. Det innebär att de utsätts för tvära kast i livsmiljön.

I takt med klimatförändringarna väntas värmeböljor bli vanligare, och forskare har velat ta reda på hur kustnära marina arter hanterar extrema temperaturer i vattnet.

I en studie har havsanemonen Actinia equina undersökts. Det är en art som kan ha olika individuella beteenden baserat på personlighetsdrag.

– Vi kallar det djurpersonligheter. Det handlar om olika livsstrategier i beteendet som finns i en och samma art. De undersökta anemonerna har två personlighetsdrag, modiga och blyga, och vid extrema värmeböljor klarar de blyga anemonerna sig bättre, säger Lynne Sneddon, zoofysiolog vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Olika beteenden ger fördelar

Om en anemon är blyg eller modig spelar roll för riskbenägenhet, men bägge beteenden har fördelar som gjort anemoner till vinnare i evolutionen.

Modiga anemoner reagerar snabbare på förändringar i livsmiljön. De är kvickare på att öppna sina tentakler för att söka föda efter en förändring och får då en konkurrensfördel. Men samtidigt är modiga anemoner mer utsatta vid extrema förhållanden, som till exempel värmeböljor.

Forskarnas studie visar att när det blir extremt varmt i vattnet är det en bättre överlevnadsstrategi att vara en blyg individ.

– Vi mätte ämnesomsättningen på anemonerna och kunde se att när vattentemperaturen var hög skenade ämnesomsättningen i de modiga anemonerna. Det gjorde att de behövde öka sitt näringsintag så mycket att de riskerade att duka under. De blyga anemonernas ämnesomsättning ökade mindre vilket gjorde att de klarade värmestressen bättre, säger Lynne Sneddon.

Snabb uppvärmning vid ebb

Vid kuster med stora tidvattenskillnader samlas vatten i så kallade hällkar. De värms snabbt upp om det är varmt väder vid ebb innan nästa flod sköljer in med kallare havsvatten. Anemoner som lever i dessa hällkar blir därför extra utsatta för stora temperaturskillnader.

– Värmeböljor kommer att bli allt vanligare framöver och kallblodiga djur kan få svårt att hantera det. Vi studerade anemoner, men vi har anledning att tro att fenomenet gäller för andra arter också. Om djuren inte klarar sig blir det en störning i ekosystemen och det kan få betydelse i hela näringsväven, säger Lynne Sneddon.

Vetenskaplig studie:

Differential metabolic responses in bold and shy sea anemones during a simulated heatwave, Journal of Experimental Biology.

Bild på anemon: Jack Thomson

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera