Barn vårdas på sjukhus.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En av tre som drabbats av bakteriell hjärnhinneinflammation som barn lever med permanenta neurologiska funktionsnedsättningar efter infektionen. Det visar en registerstudie.

För första gången har forskare kartlagt långsiktiga skador efter bakteriell hjärnhinneinflammation. Infektionen kan botas med antibiotika, men leder ofta till bestående neurologiska funktionsnedsättningar. Eftersom barn oftare drabbas blir konsekvenserna stora för hela familjen.

– Om ett treårigt barn får en försämrad kognition, en motorisk funktionsnedsättning, en försämrad eller förlorad syn, eller hörsel så har det stor påverkan. Det här handlar om livslånga funktionsnedsättningar som blir en stor börda både för individen och för samhället eftersom de drabbade behöver stöd från sjukvården resten av livet, säger Federico Iovino, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

3500 barn följdes upp i vuxen ålder

Forskarna har analyserat data från det svenska kvalitetsregistret över bakteriell hjärnhinneinflammation mellan 1987 och 2021. Drygt 3 500 personer som drabbats av bakteriell meningit som barn har följts upp. De har även jämförts med drygt 32 000 personer från den allmänna befolkningen.

Resultatet visar att personer som haft hjärnhinneinflammation genomgående har mer neurologiska funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om kognitiv nedsättning, krampanfall, syn- eller hörselrubbningar, motorisk nedsättning, beteendestörning eller så kallade strukturella skador i huvudet.

Mer om de neurologiska skadorna

Studien visar att risken var 26 gånger högre för strukturella hjärnskador, jämfört med kontrollgruppen. Risken för hörselrubbning är åtta gånger högre. När det gäller motorisk nedsättning är risken närmare fem gånger så hög.

En av tre drabbas

Ungefär en av tre hade minst en neurologisk funktionsnedsättning. Det kan jämföras med en av tio bland personerna i kontrollgruppen.

– Detta visar att även om den bakteriella infektionen är botad så är det många som lider av neurologiska funktionsnedsättningar efteråt, säger Federico Iovino.

Nu när de långsiktiga effekterna av bakteriell hjärnhinneinflammation är kartlagda kommer forskarna att gå vidare med fler studier.

– Vi försöker utveckla behandlingar som kan skydda nervcellerna i hjärnan under det tidsfönster på några dagar som det tar för antibiotika att få full effekt. Vi har nu mycket lovande data från mänskliga nervceller och ska precis gå in i en preklinisk fas med djurmodeller. Så småningom hoppas vi kunna presentera detta i kliniken, säger Federico Iovino.

Fakta om hjärnhinneinflammation – meningit

Bakteriell hjärnhinneinflammation, bakteriell meningit orsakas ofta av pneumokocker, Streptococcus pneumoniae. Bakteriell hjärnhinneinflammation kan drabba människor i alla åldrar. Den är dock vanligast bland nyfödda, yngre barn, ungdomar och äldre.

Infektionen är mycket allvarlig men kan idag botas med antibiotika. Ett problem är dock att antibiotika har svårt att tränga igenom blod-hjärnbarriären och nå hjärnan, vilket gör att det tar tid innan infektionen är bekämpad. Under den tiden hinner nervceller skadas och resultera i olika permanenta neurologiska skador.

Källa: Federico Iovino, Folkhälsomyndigheten och Centers for Disease Control and Prevention.

Vetenskaplig studie:

Increased Risk of Long-term Disabilities Following Childhood Bacterial Meningitis in Sweden, Jama Network Open.

Kontakt:

Federico Iovino, docent vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet, federico.iovino@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera