Smältande isblock i vatten
Smältande isar i Antarktis.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Världen är på väg att passera farliga punkter där flera klimatsystem riskerar kollaps, enligt en ny rapport. Samtidigt finns fortfarande en möjlighet att ställa om och vända utvecklingen.

Mänskligheten står inför en avgörande tidpunkt där både hot och möjligheter accelererar. Det visar en rapport från över 200 forskare som undersökt så kallade tippningspunkter.

*Tippningspunkter, eller tipping points, innebär förändringar i stora klimatsystem som inte längre går att vända. De är oåterkalleliga även om orsaken till förändringen försvinner.

Enligt rapporten är det inte längre möjligt att fortsätta som vanligt då snabba förändringar redan sker i naturen. Den globala uppvärmningen är på väg att överskrida 1,5 grader och skapar stora risker för viktiga klimatsystem, däribland kollaps av stora ismassor och korallrev.

– Tippningspunkter i jordens system utgör hot av en magnitud som mänskligheten aldrig tidigare ställts inför. De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlusten av hela ekosystem och vår förmåga att odla baslivsmedel, med samhälleliga konsekvenser såsom massfördrivning, politisk instabilitet och ekonomisk kollaps, säger professor Tim Lenton vid Exeters Global Systems Institute.

Satsningar på fossilfria alternativ

Det finns dock även positiva tippningspunkter som inger hopp. Men åtgärder för att snabba på en hållbar omställning för samhällen och ekonomier måste nu prioriteras, menar Lenton.

– Detta sker redan på områden som sträcker sig från förnybar energi och elbilar till sociala rörelser och växtbaserade dieter. Nu är ögonblicket att starta en kaskad av positiva tippningspunkter för att säkerställa en säker, rättvis och hållbar framtid för mänskligheten.

Global handling krävs

Rapporten presenteras under klimatmötet COP28 i Dubai. Forskarna menar att världens ledare som nu möts kan använda positiva tippningspunkter för att styra världen mot en hållbar framtid.

– Den här rapporten är en värdefull granskning av kunskapsläget olika potentiella tippningspunkter. Slutsatserna är alarmerande, och kan förhoppningsvis bidra till att öka ambitionen hos en del parter vid COP 28. Samtidigt är kapitlet om positiva tippningspunkter, och de möjligheter som lyfts fram där mycket bra. Det är viktigt att kunna visa positiva exempel ihop med de dåliga nyheterna, säger Gustaf Hugelius, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Inlandsisarna kan passera kritiska trösklar

Han har själv bidragit med kunskap om tippningspunkter i kryosfären, det vill säga jordens frusna komponenter.

– Det finns starka och alarmerande bevis för att inlandsisarna på Grönland och Antarktis passerar trösklar redan innan två graders uppvärmning. Förlust av permafrost och glaciärer accelererar snabbt och leder till oåterkalleliga och långvariga negativa effekter för mänskligheten och planeten, säger Gustaf Hugelius.

Avgaser från bil
Fossila bränslen måste fasas ut snabbt, menar forskarna bakom rapporten.

Så kan positiva tippningspunkter stärkas

Enligt forskningsrapporten kan samordnade politiska åtgärder utlösa positiva tippningspunkter över flera sektorer, inklusive energi, transport och matproduktion.

Enligt forskarna skulle en kedja av positiva tippningspunkter kunna rädda miljoner liv, undvika lidande för miljarder människor, minimera skador som är kopplade till klimatförändringar och börja återställa en mer naturlig värld.

 Forskarnas förslag på åtgärder:

  • Avveckla fossila bränslen och utsläpp från markanvändning nu. De måste stoppas i god tid före 2050.
  •  Stärk anpassning och styre för fonden för skador och förluster samt erkänn ojämlikhet mellan och inom länder.
  • Inkludera tippningspunkter i varje lands insatser för att hantera klimatförändringar.
  •  Samordna politiska insatser för att utlösa positiva tippningspunkter.
  • Sammankalla snabbt ett globalt toppmöte om tippningspunkter.
  • Fördjupa kunskapen om förändringspunkter. Forskarteamet stödjer kraven på en särskild IPCC-rapport om tippningspunkter.

Rapport:

The Global Tipping Points Report, Exeters Global Systems Institute.

Kontakt:

Gustaf Hugelius, professor vid Institutionen för naturgeografi och biträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning, gustaf.hugelius@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera