Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För tidigt födda barn som får en kombination av fettsyrorna omega-3 och omega-6 har bättre syn i tvåårsåldern. Det visar en studie.

Barn som föds extremt tidigt, före graviditetsvecka 28, kan drabbas av näthinnesjukdomen ROP, prematuritetsretinopati. Ögonsjukdomen kan leda till synnedsättning.

I en studie ingår 180 extremt tidigt födda barn som vårdats på neonatalavdelningar på universitetssjukhusen i Göteborg, Lund och Stockholm mellan 2016 och 2019.

Ungefär hälften av barnen fick förebyggande nutritionstillskott med omega-6-fettsyran AA och omega-3-fettsyran DHA. Ingen av dessa fettsyror ingår i de tillskott som i dag rutinmässigt ges till extremt tidigt födda direkt efter födseln.

Tillskott halverade risken

Forskarna har tidigare kunnat konstatera att kombinationstillskottet ledde till en halverad risk för ögonsjukdomen ROP. Det som nu studerats är barnens synutveckling vid två och ett halvt års korrigerad ålder, alltså ålder från beräknat förlossningsdatum.

Studien visar att barnen som fick kombinationstillskottet hade en förbättrad synfunktion, oberoende av om de tidigare hade haft sjukdomen eller inte.

–  Den bättre synutvecklingen berodde alltså inte bara på att ögats näthinna påverkats gynnsamt. Tillskottet verkar även ha förbättrat hjärnans förmåga att tolka synintryck, säger forskaren Pia Lundgren på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet.

Riktlinjer om fettsyror saknas

Frågor kring nutrition och tillskott till extremt för tidigt födda barn är högaktuella inom neonatalsjukvården på flera håll i världen. I Sverige saknas exakta riktlinjer för hur fettsyratillskott ska ges till extremt för tidigt födda barn. Riktlinjerna håller dock på att revideras, delvis beroende på de aktuella fynden.

– Det är viktigt att vi nu kan visa på de positiva effekter som kombinationstillskottet verkar ha på synutvecklingen när barnet är äldre. I de fortsatta studierna, på samma grupp av barn, tittar vi också vidare på kognitiv och neurologisk utveckling, vilket blir mycket spännande, säger Pia Lundgren.

Vetenskaplig studie:

Visual outcome at 2.5 years of age in ω -3 and ω -6 long-chain polyunsaturated fatty acid supplemented preterm infants: a follow-up of a randomized controlled trial, The Lancet Regional Health Europe.

Kontakt:

Pia Lundgren, docent inom pediatrisk ögonforskning på Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, pia.lundgren@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera