Navigationsskärm inuti en elbil, Stockholms slott skymtar framför vindrutan.
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skatt på bränsle är en viktig kassako för staten. Så varifrån ska staten få nödvändiga inkomster i framtiden när nästan alla lär susa fram i elbilar? Lösningen kan vara högre och utökad trängselskatt, enligt forskare.

Idag är bilåkande det som beskattas mest i de flesta industrialiserade länder. Dels för att finansiera transportsystem och annan välfärd, dels för att den som orsakar kostnader som drabbar hela samhället, som vägslitage och utsläpp, ska hjälpa till att täcka kostnaderna.

Staten förlorar pengar

Men med bränslesnålare bilar och allt fler elfordon riskerar staten att stå med stora hål i börsen. Både i Sverige och i andra länder finns därför en diskussion om att införa en skatt per körd kilometer. Det skulle ske genom att övervaka bilar via tekniska system.

Men det är en dålig idé, bland annat eftersom det blir dyrbart att kontrollera så att ingen fuskar. Det menar Maria Börjesson, adjungerad professor vid Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Simulering av trafiksituation 2040

I en ny studie föreslår hon och forskarkollegor en annan lösning, nämligen att fler betalar trängselskatt. Oavsett hur bilar drivs, resonerar forskarna, orsakar de trängsel vid vissa platser och tider. Förmodligen kommer trängseln även att öka om det framöver blir billigare att köra elbil.

För att undersöka hur en trängselskatt skulle kunna se ut i framtiden har forskarna gjort en simulering av den tänkta trafiksituationen på alla vägsträckor i Mälardalen år 2040. Då kommer nästan alla bilar troligen att vara eldrivna. Området valdes eftersom där finns både landsbygd och städer av olika storlek. Graden av urbanisering liknar Nederländerna och Storbritannien.

Simuleringen visar att den stora trängseln, precis som idag, uppstår vid vissa tider och platser kring Stockholm och Uppsala medan de flesta vägsträckor har liten eller ingen trängsel alls.

Mer och högre trängselskatt…

För att jämna ut trafikflödet år 2040 måste trängselskatt både tas ut på fler sträckor och även höjas kraftigt under vissa tider, enligt forskarna. Idag kostar det knappt 45 kronor att passera vägtullen i Stockholms innerstad vid högtrafik under högsäsong. I framtiden kan det bli minst det dubbla under rusningstid.

– Det effektiva kan bli riktigt hög trängselskatt under de värsta timmarna men betydligt lägre under andra tider. Men för den mesta vägtrafiken i Sverige är inte trängselskatt effektivt, säger Maria Börjesson.

…och högre fordonsskatt

Även en något förhöjd fordonsskatt skulle kunna bli effektivt, enligt forskarna. Enligt deras analys kan inkomster från trängselavgift samt höjd fordonsskatt täcka samhällets kostnader för vägtrafiken.

Behövs intäkter för finansiering av välfärden i stort rekommenderar forskarna bredare skattebaser, som höjd moms.

Det finns osäkerheter i simuleringen, som ekonomi, befolkningsutveckling och framtida bilpriser. Ett möjligt problem är också att invånare i större städer kan tycka att det är orättvist om de får stå för en stor del av kostnaden för hela vägsystemet.

– Men det beror ju på hur man ser det. Det gynnar ju dem som bor på landet, men det är också en politisk fråga, säger Maria Börjesson.

Läs också: När blir det grönt att flyga igen?
Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen
Vem älskar en gruva?

Vetenskaplig artikel:

Optimal kilometer tax for electric vehicles, Transport policy.

Kontakt:

Maria Börjesson
maria.borjesson@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera