Blå epa-traktor parkerad. Regndroppar syns på fordonet.
Bild: Bene Riobó, via Wikimedia commons *
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att minska olyckorna med A-traktorer, i folkmun ofta kallade epa-traktorer, måste beteendet hos unga förare förändras. Polisens resurser måste också utökas. Det föreslås i en ny rapport.

De senaste årens ökande popularitet för A-traktorer, eller epa-traktorer som många säger om denna typ av fordon, har inneburit fler olyckor.

Från 2016 till 2022 inträffade sammanlagt 1 118 olyckor med A-traktorer där föraren var var mellan 14 och 20 år gammal.

Nio omkomna

Sju av dessa olyckor var dödsolyckor och totalt omkom nio personer. I 37 av olyckorna fick en eller flera personer långvariga eller bestående men.

Parkeringsplats med epa-traktorer.
A-traktorer på parkeringsplats. Bild: Helena Selander, VTI.

– Sett i förhållande till antalet fordon är A-traktorer överrepresenterade i olycksstatiken, säger Susanne Wallhagen, en av forskarna bakom en rapport om A-traktorer och trafiksäkerhet från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Från och med 2023 måste den som färdas i en A-traktor använda bilbälte. Antalet passagerare får heller inte vara större än antalet platser i fordonet och det finns krav på vinterdäck. Transportstyrelsen arbetar också med förslag på förändrad körkortsutbildning och tekniska krav på hastighetsbegränsande åtgärder.

Räcker inte för att minska olyckor med A-traktorer

Allt det är viktiga men samtidigt otillräckliga åtgärder, menar forskarna bakom VTI-rapporten. De föreslår ytterligare åtgärder, bland annat:

  • Riktade informationsinsatser till ungdomar och deras föräldrar, med högre krav på föräldrarnas ansvar.
  • Fler specialutbildade poliser, med utökade resurser till kontroller. Det är också viktigt att göra alkoholutandningsprov när A-traktorförare stoppas i kontroller, enligt forskarna.
  • Skärpta krav på A-traktorer vid besiktningar.

Gällande den sista punkten är kraven idag lägre för A-traktorer än för vanliga bilar. Enligt polisen har många fordon stora brister, trots färsk besiktning. Manipulationer eller trimning av fordonen är vanligt. Detta visar att ändringar i lagstiftningen behövs, menar forskarna.

Forskarna föreslår även att olycksregistreringen för A-traktorer ska göras tydligare så att olycksutvecklingen lättare kan följas.

Epa-kulturen spelar in

En jämförelse mellan A-traktorer och mopedbilar visar att de allvarliga olyckorna med de sistnämnda är betydligt färre, även med hänsyn till att antalet fordon är lägre.

Mellan 2016 och 2022 inträffade 458 mopedbilsolyckor med unga förare. Tolv olyckor var allvarliga, men ingen i åldersgruppen omkom.

A-traktorer som fordon är egentligen säkrare och skillnaden i olyckor beror sannolikt på att fordonen används olika, menar forskarna. Mopedbilar används mer som ett vanligt transportmedel medan A-traktorer är en del av epa-kulturen där trimning och buskörning är vanligt.

Bild: Bene Riobó, via Wikimedia commons, licens CC BY-SA 4.0.

Rapport:

Unga förare i A-traktorer och mopedbilar – påverkan på trafiksäkerheten, VTI.

Kontakt:

Susanne Wallhagen, utredare på VTI
susanne.wallhagen@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera