Två parkerade elsparkcyklar
Bild: Hiba Fawas/Chalmers
Artikel från forskning.se

Små smidiga elsparkcyklar som köps för privat bruk kan ha sämre bromsförmåga jämfört med hyralternativen, som ofta har bättre prestanda. Skillnaderna kan leda till allvarliga konsekvenser vid en olycka, menar forskare på Chalmers som testat olika sparkcyklar.

Det finns stora variationer mellan olika typer av elsparkcyklar, visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola.

Elsparkcyklar som går att hyra städer har ofta större hjul – men också bättre styr- och bromsförmåga och fjädringssystem – jämfört med mindre elsparkcyklar som privatpersoner köper. Eftersom hyrfordonen har bättre prestanda kan de vara säkrare att hantera i kritiska trafiksituationer som kan leda till olyckor.

– Privatpersoner vill ofta köpa ett prisvärt, lätt och smidigt fordon som går att fälla ihop. Det kan tyvärr leda till ökade risker vid en kritisk situation, säger Marco Dozza som är professor i fordonssäkerhet vid Chalmers i ett pressmeddelande.

Bromsförmågan överskattas

I en studie har Chalmersforskare jämfört tre fordon – en större elsparkcykel av hyrmodell, en lätt elsparkcykel för privat bruk och en elcykel – när det gäller förmågan att bromsa eller styra för att undvika en krock.

Det visade sig att testdeltagarna upplevde stora skillnader i hur effektivt och stabilt de olika fordonen bromsade.

Båda elsparkcyklarna visade sig ha något sämre bromsprestanda än elcykeln, men den större elsparken bromsade betydligt mer effektivt än den lätta. Deltagarna upplevde ingen större skillnad på styrningen, men cykeln upplevdes som mer stabil och säker att manövrera än de båda elsparkcyklarna.

Forskaren Marco Dozza ser en risk med att olika typer av elsparkcyklar och vanliga cyklar ses som ungefär samma typ av fordon.

–  En tredjedel av alla olyckor med elsparkcyklar sker under den första åkturen. Våra resultat visar att det krävs träning för att kunna köra elsparkcyklar på ett säkert sätt. Det faktum att de påminner om ett välbekant fordon – cykeln – kan lura oss att tro att vi behärskar dem. I en situation där vi tvingas bromsa kraftigt stämmer inte alls verkligheten med våra förväntningar som cyklist, och det kan få katastrofala konsekvenser, säger Marco Dozza.

Risker även med tyngre elsparkcyklar

Forskningen visar också att den som kör en mindre elsparkcykel som regel gör bättre i att väja än att bromsa för att undvika en olycka.

–  Eftersom lättare elsparkcyklar har längre bromssträckor än cyklar och större elsparkcyklar kan det vara bäst att styra undan om det finns plats. Även om alla elsparkcyklar ofta ses som samma typ av fordon, är det stora skillnader när det gäller stabilitet, manövermöjligheter och övergripande säkerhet, säger Marco Dozza.

Samtidigt utesluter forskarna inte att de tyngre – och generellt säkrare – elsparkcyklarna kan orsaka värre olyckor än de mindre.

– Generellt sett blir kollisioner allvarligare när fordonen är tyngre. Även om de större elsparkcyklarna är bättre på att bromsa, åtminstone på de torra underlag vi testat, kan de orsaka större skada än ett lättare fordon.

Två personer kör elsparkcykel
Det kan finnas stora skillnader mellan elsparkcyklar, visar tester som gjorts av forskare vid Chalmers. Bild: Hiba Fawas/Chalmers tekniska högskola

Tips för att undvika olyckor

För att undvika blåmärken, eller kanske till och med rädda liv, kan det vara bra att testa sin elsparkcykel innan den ska användas. Här är forskaren Marco Dozzas tips:

  • Öva inbromsningar och undanmanövrar på en öppen och säker plats innan du ger dig ut i trafiken.
  • Vänta inte tills en kritisk situation uppstår innan du testar hur fordonet bromsar eller styr. Den enklaste övningen är att tänka sig en linje på vägen och försöka bromsa så sent som möjligt och hamna så nära linjen som möjligt.
  • Att upprepa övningen några gånger kan vara tillräckligt för att göra skillnad i trafiken.

Vetenskaplig studie:

Modeling collision avoidance maneuvers for micromobility vehicles, Journal of Safety Research.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera