Problem med cykelstölder. Cykelställ med en rad låsta cyklar, cyklist i bakgrunden, stad.
Artikel från VTI

Cykelstölder är så vanliga att många avstår från att cykla, på grund av en rädsla att bli av med cykeln. Det bromsar cyklandet som helhet, visar en ny rapport – som också föreslår åtgärder för att minska stölderna.

Varje år i Sverige anmäls cirka 70 000 cyklar som stulna. Men det verkliga antalet är snarare runt en halv miljon, enligt forskare. Samtidigt klaras mindre än en halv procent av stölderna upp.

Måste tas på bar gärning

I princip behöver polisen ta en cykeltjuv på bar gärning för att någon ska gripas, säger forskaren Johan Egeskog, forskningsingenjör vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Den låga uppklarningen är en förklaring till att anmälningarna är så få. En annan orsak är sannolikt att äldre cyklar inte ger någon ersättning från försäkringsbolagen.

Elcyklar betyder dyrare cyklar

Stölderna har legat på en ganska konstant nivå under de senaste åren, men värdet av de stulna cyklarna har ökat, bland annat på grund av fler elcyklar.

Stöldrisken gör att många avstår från att cykla och istället väljer andra färdsätt, enligt en ny rapport från VTI. Tio procent uppger att de ofta avstår från att cykla, till följd av de många stölderna. 30 procent avstår ibland, enligt svenska undersökningar. Rapportförfattarna beskriver att stöldrisken har en ”tydlig påverkan på cykelns attraktivitet som färdmedel”.

Viktigt att inte köpa stöldgods

Några åtgärder för att minska problemet beskrivs i rapporten:

  • Ökad kunskap om lås och hur man parkerar säkrast
  • Effektivare lagföring
  • Ett nationellt cykelregister
  • Fler och bättre cykelparkeringar, gärna bevakade
  • Ändrade normer och tryggare andrahandsmarknad

– Det finns ingenting som heter ”god tro”. Köparen har undersökningsplikt och måste kolla så att cykeln han eller hon ska köpa inte är stulen, säger Johan Egeskog.

Rapport:

Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt, Cykelcentrum VTI, Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Kontakt:

Johan Egeskog, forskningsingenjör, VTI, johan.egeskog@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera