Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De är yngre och nyfikna, men det är snarare status än miljöhänsyn som driver användare av bilpooler. Det visar en SOM-undersökning.

Bilpooler är på frammarsch i Sverige. Ungefär fyra procent av den svenska befolkningen använder i dag någon form av bildelningstjänst, visar statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Bilpool är en medlemstjänst som ger användaren tillgång till bil utan ägande, och det ses ofta som mer hållbart för klimatet när personer övergår från att äga en egen till att använda bildelningstjänster.

Personlighet och värderingar drivkraft

Det är däremot inte frågor om klimatet och hållbarhet som driver bilpoolsanvändarna, utan det handlar snarare om personlighet och värderingar. Det visar den nya nationella undersökningen från SOM-institutet, där totalt 6 726 personer besvarat frågor om bilpool.

– Som man kan förvänta sig så är bilpoolsanvändaren mer öppna, vilket innebär att de är nyfikna och gärna testar på nya saker. De är mindre konservativa. Sedan har de en lägre grad av välvillighet, vilket kan vara svårare att förklara då samhällsbilden är det motsatta om människor som delar bil – att de är mer altruistiska till sin karaktär, säger forskaren John Magnus Roos på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Marknadsförs som hållbart alternativ

Att användarna inte har ett större miljöintresse än övriga befolkningen och att de dessutom har en lägre grad av välvillighet, förvånar John Magnus Roos eftersom bilpooler marknadsförs som ett mer hållbart alternativ än att äga en egen bil.

– Det har ju pratats mycket om en ”klimatsmart mobilitet” och detta har även använts i olika former av kampanjer och marknadskommunikation relaterat till bilpooler. Här bör aktörerna tänka om och använda sig av budskap som bättre tilltalar målgruppen, säger han.

Mer om studien

• Mellan 2019 och 2022, har frågor om bilpool ingått i SOM-insitutets befolkningsrepresentativa undersökningar. Totalt har 6 726 personer besvarat frågorna om bilpool. Det gör det till den mest omfattande studien om bilpooler som har gjorts.

• Enligt statistik från Trafikverket (2019) finns 7 000 bilpoolsbilar. De utgör cirka 0,1 procent av det totala antalet bilar i landet.

Yngre och välutbildade

Studien som är den största undersökningen som gjorts om bilpooler, visar även att den socioekonomiska statusen spelar roll när det handlar om vem som väljer en bildelningstjänst.

– Det är främst personer som har hög utbildning och hög inkomst som delar bil. Sedan är bilpoolsanvändarna i genomsnitt yngre än övriga befolkningen, och har en ideologisk övertygelse som överlag lutar mer till vänster, säger John Magnus Roos.

Studie:

Undersökningen om bilpooler ingår i SOM-institutets nya antologi Ovisshetens tid.

Kontakt:

John Magnus Roos, docent i socialpsykologi och forskare vid Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, magnus.roos@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera