Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Coronakrisen innebar en utmaning för många unga i början av arbetslivet, men framför allt drabbades lågutbildade ungdomar som varken jobbade eller pluggade. Det visar en rapport från Malmö.

Forskare har undersökt vägen till arbetsliv och försörjning för ungdomar i Malmö – och hur detta påverkades av pandemin. Slutsatserna har mynnat ut i en ny rapport.

Forskarna har följt två åldersgrupper genom att titta på data från Statistiska centralbyrån, från 2008 fram till det första pandemiåret 2020.

Pandemins effekter har studerats

Forskarna har tidigare sett att utmaningar kopplat till arbete och försörjning är störst bland unga som har låg utbildning och vuxit upp under mindre gynnsamma socioekonomiska förhållanden.

– Nu har vi haft möjlighet att urskilja ifall pandemins effekter på arbetsmarknaden, med nedstängningar och minskad efterfrågan, har bidragit till att fler individer hamnade i den gruppen, säger Jonas Olofsson, professor i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning vid Malmö universitet.

Unga utan jobb drabbades mest

Rapporten visar att andelen unga arbetslösa som varken studerar eller arbetar ökade under pandemin. Mest drabbades personer med svag förankring på arbetsmarknaden och som inte avslutat studier på grundskola eller gymnasiet.

Forskarna har tittat på unga vuxna som var 22 respektive 27 år under 2020. De såg stora skillnader mellan de två åldersgrupperna. Hårdast drabbades den yngre gruppen som var i början av arbetslivet när pandemin slog till.

– Det är vanligt att unga hoppar in och ut på arbetsmarknaden. De har korta, osäkra anställningar och är arbetslösa då och då, men det är oftast övergående. Det stora problemet är att det finns en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar. De är utanför under långa perioder och riskerar att fastna i ett utanförskap, säger Jonas Olofsson.

Bakgrundsfaktorer som till exempel arbetslösa föräldrar ökar risken för att ingå i gruppen. Det påverkar mer än utländsk bakgrund, enligt studien.

Utbildning är den största utmaningen

Rapporten visar också att ungdomar som klarat av grundläggande utbildning, framför allt de som läst en yrkesförberedande gymnasieutbildning, i allmänhet klarade sig bra under pandemin.

Den stora utmaningen är att få fler att klara utbildning på grundläggande nivå, konstaterar Jonas Olofsson.

– Olika insatser måste kombineras, både för barn och unga och deras föräldrar. Sådana insatser och sociala investeringar påverkar i hög grad barnens förutsättningar i det fortsatta livet, säger han.

Rapport:

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning, Malmö universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera