Överviktig man
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svenska män med svår fetma löper större risk att dö av hjärt-kärlsjukdom jämfört med amerikanska män. Bland överviktiga kvinnor är risken att dö i förtid lika stor mellan länderna.

Det är välkänt att fetma är en stor riskfaktor för sjukdom och död, liksom att fetma är vanligare i USA än i Europa.

En avhandling vid Umeå universitet visar dock att överviktiga svenska män löper större risk att dö i förtid jämfört med lika överviktiga amerikanska män. För kvinnor är däremot riskbilden för fetma likartad i länderna.

– Resultaten är överraskande och det behövs ytterligare forskning för att förstå vad som driver de här sambanden. Det är helt klart att svår fetma är ett allvarligt hälsoproblem i båda länderna, men andra faktorer verkar spela roll för hur stor riskökningen är vid svår fetma, särskilt för män, säger Melissa Scribani, doktorand vid Umeå universitet.

Avhandlingen visar att svenska män med svår fetma löpte nästan fem gånger större risk att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom jämfört med normalviktiga män. Amerikanska män med lika svår fetma har ”bara” tre gånger så stor risk att dö i förtid.

Kvinnor har samma riskmönster

Kvinnor med fetma löpte också ökad risk att dö i förtid, men där var riskmönstret likartat i Sverige och USA.

Under en tjugoårsperiod har yngre vuxna, särskilt kvinnor, stått för de största ökningarna av kroppsmasseindex, BMI, i både Sverige och USA. Andelen med fetma ökade under perioden, särskilt i USA.

I sin avhandling har Melissa Scribani analyserat data från en tioårig studie om viktkontroll i USA där beteenden, attityder och uppfattningar bland kvinnor mellan 26 och 35 år har undersökts.

Fysisk aktivitet gör skillnad

Studien visade att daglig fysisk aktivitet förhindrade viktökning bland kvinnorna. Intervjuer visar också att svårigheterna att upprätthålla hälsosam kost och träning inte berodde på brist på kunskap om fördelarna med hälsosamma val. Snarare spelade personliga relationer och miljöfaktorer en roll i förmågan att äta bra och hålla sig i form.

Kvinnor som hade mer stödjande relationer och bättre ekonomiska möjligheter hade också lättare att äta hälsosamt och att vara fysiskt aktiva.

– Med tanke på fetmans tydliga effekter på hälsa och dödlighet och det faktum att fetma fortsätter att öka bland yngre vuxna, bör viktkontrollinsatser prioriteras. För att detta ska lyckas måste individuella och miljömässiga faktorer beaktas, säger Melissa Scribani.

Mer om studien

Avhandlingen bygger på data från hälsoundersökningar i USA och  Sverige under perioden 1989 – 2009 med totalt över 27 000 deltagare, kombinerat med en studie av över 90 000 personer som följts för att avslöja risken för fetmarelaterad för tidig död.

En kvantitativ undersökning av drygt 500 personer och intervjuer med 15 kvinnor i åldrarna 26 – 35 användes för att förstå faktorer som kan främja bibehållande av kroppsvikten.

Avhandling:

Insights on weight maintenance and impacts of obesity for two rural populations in the United States and Sweden, Umeå universitet.

Kontakt:

Melissa Scribani, institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, melissa.scribani@bassett.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera