Artikel från Uppsala universitet

Kvinnor som åker Vasaloppet har en lägre risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Men det är inte skidåkningen i sig som är avgörande, snarare handlar det om en aktiv livsstil.

Det är väl känt att träning är bra för hälsan ur många perspektiv, men när det gäller hur det påverkar graviditet och förlossningar behövs mer kunskap. Det menar forskare bakom en ny studie.

– Tidigare studier på området har oftast varit små men nu har vi studerat hälsodata från mer än 200 000 personer, säger forskaren Cathrine Axfors vid Uppsala universitet.

Syftet med studien var att se om kvinnor som tränar mycket – och har en hög konditionsnivå – har en annorlunda risk för graviditets- och förlossningskomplikationer än andra kvinnor.

Data från hälsoregister

I studien studerades hälsodata från drygt 15 000 kvinnor som någon gång innan graviditeten åkt ett lopp under Vasaloppets vintervecka. De jämfördes med över 194 000 kvinnor som aldrig åkt loppet.

Forskarna undersökte även om kvinnornas åkprestation, det vill säga hur snabbt de åkte, var kopplad till risken för komplikationer.

Minskad risk för diabetes, viktuppgång och kejsarsnitt

Studien visar att skidåkare hade en lägre risk för graviditetsdiabetes, kraftig viktuppgång under graviditet, psykiatrisk sjuklighet och förlossning med kejsarsnitt.

Snabba skidåkare hade dessutom lägre risk för dessa komplikationer jämfört med långsammare åkare.

Fler resultat från studien

  • Forskarna hittade inga samband mellan mammans träning, hög prestation och risker för komplikationer hos barnen.
  • Skidåkarna, och särskilt de snabba åkarna, hade däremot en ökad risk för otillräcklig viktuppgång under graviditeten.
  • Barn till mammor som inte åkte skidor var oftare stora för sin ålder. De låg alltså högre på tillväxtkurvan, och det var delvis oberoende av mammans vikt.

Aktiv livsstil kan spela roll

Tidigare intervjustudier har visat att personer som åker Vasaloppet har en högre träningsnivå än befolkningen i allmänhet.

– Vi tänker alltså att det inte är skidloppet i sig, utan en aktiv livsstil, som kan spela en roll för sambanden vi såg. Vår studie besvarar inte frågan om det var träningen som bidrog till de minskade hälsoriskerna, vi pekar bara på ett samband.

För att verkligen ta reda på det skulle en större randomiserad studie krävas, där deltagare lottas till en träningsintervention eller till att leva som vanligt.

– Av praktiska skäl kan det vara svårt att genomföra men det skulle behövas för att reda ut om träning innan en graviditet förebygger komplikationer under graviditeten, säger Cathrine Axfors.

Studie:

Pre-pregnancy participation and performance in world’s largest cross-country ski race as a proxy for physical exercise and fitness, and perinatal outcomes: Prospective registry-based cohort study, British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Kontakt:

Cathrine Axfors, läkare och postdoktor vid Uppsala universitet, caxfors@stanford.edu 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera