Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns ett samband mellan vissa graviditetskomplikationer och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet, visar en studie. Risken är störst för kvinnor som haft havandeskapsförgiftning och högt blodtryck under graviditeteten.

Komplikationer i samband med graviditet har uppmärksammats allt mer som en riskfaktor för senare hjärt-kärlsjukdom, men mycket är fortfarande okänt kring hur åderförkalkning utvecklas mellan graviditeten och hjärtsjukdom senare i livet.

En stor studie av forskare vid Lunds universitet kan nu visa att förträngningar och åderförkalkning är vanligare bland kvinnor som haft vissa komplikationer under graviditeten.

–­ Våra resultat tyder på att sambandet finns där även bland kvinnor med låg skattad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien är ett viktigt led för att bättre förstå i vilken grad kvinnor med graviditetskomplikationer ska följas upp av sjukvården efter sin graviditet för förebyggande vårdinsatser, säger Simon Timpka, docent i klinisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Fem komplikationer undersöktes

Forskarna undersökte tecken på hjärtsjukdom utifrån förekomst av fem vanliga graviditetskomplikationer: Preeklampsi, det vill säga havandeskapsförgiftning, högt blodtryck under graviditet, för tidig förlossning, graviditetsdiabetes eller om barnet fötts med födelsevikt lägre än förväntat.

Studien omfattar över 10 000 kvinnor som undersökts med datortomografi av hjärtats kranskärl för att identifiera åderförkalkning, förträngningar och andra tecken på hjärtsjukdom.

Högt blodtryck och havandeskapsförgiftning

Bland cirka 1800 kvinnor, som hade haft någon av de fem komplikationerna, hade fyra procent fler synlig åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med kvinnor som inte haft en komplikation. De undersökta sambanden var störst för havandeskapsförgiftning och högt blodtryck under graviditeteten.

Bland kvinnor utan någon graviditetskomplikation hade två procent en förträngning i hjärtats kranskärl. Bland kvinnor med tidigare havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck var andelen fem procent.

– För att minska risken att dessa kvinnor utvecklar hjärt-kärlsjukdom på sikt är det viktigt att de kontrollerar riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom med regelbundenhet, så som blodtryck, blodsocker och kolesterol, säger Sofia Sederholm Lawesson, överläkare i kardiologi på universitetssjukhuset i Linköping och en av forskarna bakom studien.

Samstämmigt mönster

I studien har forskarna undersökt många olika samband mellan graviditetskomplikationer och hjärtsjukdom på samma gång. Det är därför möjligt att slumpen kan förklara enskilda resultat, enligt Simon Timpka.

– Samtidigt är mönstret relativt samstämmigt, vilket gör det lättare att dra slutsatser såsom att kvinnor med tidigare preeklampsi har förändringar i kranskärlen som motsvarar de förändringar som ses hos kvinnor utan graviditetskomplikationer men som är 5-10 år äldre, säger han.

Fler studier behövs

Enligt Simon Timpka har undersökningar med datortomografi av hjärtats kranskärl blivit vanligare som del av utredning av patienter med symptom. Men fortfarande saknas stora studier kring betydelsen av upptäckta förändringar över tid hos symptomfria kvinnor.

– Även om vår studie tillför ny kunskap om utvecklingen av kranskärlsjukdom bland medelålders kvinnor som tidigare drabbats av graviditetskomplikationer, behövs det långtidsstudier för att förstå exakt vilken faktisk betydelse flera av våra fynd har för symptomgivande sjukdom, säger Simon Timpka.

Mer om studien

Forskarna inkluderade 10 528 kvinnor från det medicinska födelseregistret och som sedan vid 50-65 år ålder deltagit i den stora befolkningsstudien SCAPIS, Swedish cardiopulmonary imaging study[/language.

Totalt bland kvinnor med någon av de fem graviditetskomplikationerna hade fler kvinnor synlig åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med gruppen som inte haft graviditetskomplikation. Fördelningen var 32 procent respektive 28 procent.

Medicinska födelseregistret är Socialstyrelsens register som ger underlag för statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda. Registret startade år 1973 och omfattar nästan alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige.

Vetenskaplig studie:

Association Between History of Adverse Pregnancy Outcomes and Coronary Artery Disease Assessed by Coronary Computed Tomography Angiography,, Jama.

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera