kontor i mörkret
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Närhet till barer är inte nödvändigtvis bra. Inte heller heller lång resväg. Var din arbetsplats är, geografiskt, kan påverka hur hälsosamt du beter dig, enligt forskning.

Forskare från Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har tittat på arbetsplatsers geografiska läge i relation till pendlingsavstånd, närområdets socioekonomiska status samt arbetsplatsens närhet till alkohol och träning. De har studerat hur dessa faktorer kan kopplas till olika riskfaktorer för människors hälsa, som alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet.

Mer pendling, mer sömnproblem

Resultaten pekar bland annat på detta: Människor som arbetar mer än 40 timmar per vecka och pendlar mer än fem timmar per vecka är mer benägna att vara fysiskt inaktiva och uppleva sömnproblem jämfört med dem som bara pendlar en till fem timmar i veckan.

– Vi kunde inte hitta en maxgräns för ett idealiskt pendlingsavstånd. Men när pendlingssträckan var tre kilometer eller mindre verkade deltagarna vara mer fysiskt aktiva, säger Jaana Halonen, forskare vid Stressforskningsinstitutet.

“Fint” område – mer drickande

Det var vanligare, visade det sig, att ägna sig åt riskfyllt drickande om man jobbar på en arbetsplats i ett område med hög socioekonomisk status, jämfört med ett område med låg socioekonomisk status.

Detta överraskade forskarna eftersom tidigare studier har antytt att det skulle vara tvärtom – att områden med låg socioekonomisk status kan vara dåliga för hälsan.

– En förklaring kan vara att det i vissa yrken är vanligt att ta en drink tillsammans med kollegor för att till exempel slappna av eller fira efter jobbet. Tillgången till alkohol kan vara en annan faktor eftersom det i områden med högre socioekonomisk status ofta finns många alkoholförsäljningsställen, säger Jaana Halonen.

Viktigt när områden planeras

Studien ger vissa belägg för att en god tillgång till fysiska aktiviteter kan sporra vissa människor att vara mer aktiva. Ett långt avstånd från arbetsplatsen till en utomhusanläggning kan kopplas till låg träningsfrekvens, men när det gäller avstånd till en inomhusanläggning är kopplingen inte lika tydlig.

Det behövs mer forskning på sambanden mellan närhet från arbetet till fysisk aktivitet och goda hälsovanor, konstaterar forskarna. Nu hoppas de att stadsplanerare tar hänsyn till folkhälsofrågor när nya områden utvecklas.

– Även omgivningarna kring företagsparker skulle kunna utvecklas så att det finns en enkel tillgång från arbetsplats till fysiska aktiviteter och närhet till bostadsområden, säger Auriba Raza vid Stressforskningsinstitutet.

Om studien

I studien användes information från databasen Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, SLOSH. Databasen samlar vartannat år sedan 2006 in data från undersökningar om arbetsmiljöfaktorer och hälsa. Utifrån data från SLOSH-undersökningarna med svar från cirka 13 000 deltagare kopplade forskarna olika hälsorelaterade beteenden till arbetsplatsens placering.

Läs mer om forskningsprojektet om hem och arbetsplats här.

Källa: Stockholms universitet

Vetenskaplig artikel:

Distance to sports facilities and low frequency of exercise and obesity: a cross-sectional study (Auriba Raza, Anna Pulakka, Linda L Magnusson Hanson, Hugo Westerlund och Jaana I. Halonen), BMC Public Health.

Kontakt:

Jaana Halonen, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
jaana.halonen@thl.fi

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera